- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ TT&TT xử lý nghiêm cơ quan báo chí đưa thông tin thiếu trung thực về chất lượng nước mắm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh nước mắm, nhất là nguyên liệu và quy trình sản xuất.

{keywords}

Bộ Công an điều tra và sớm công bố kết quả điều tra vụ việc liên quan đến chất lượng nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam công bố vừa qua.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 9030/VPCP-KGVX ngày 22/10/2016 (về thông tin về chất lượng nước mắm) của Văn phòng Chính phủ.

PV