Thủ tướng yêu cầu khởi tố cán bộ quản lý để quy hoạch bị xé nát

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có những khu đô thị ý tưởng quy hoạch rất tốt nhưng việc điều chỉnh quy hoạch không chặt chẽ đã bị xé nát. Cùng với việc khởi tố chủ đầu tư cần khởi tố những cán bộ quản lý xây dựng.

Điều chỉnh quy hoạch chưa kiểm soát chặt chẽ

Đánh giá về ngành xây dựng trong 5 năm giai đoạn 2016-2020 tại Hội nghị của Bộ Xây dựng tổ chức chiều nay (26/12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả Bộ Xây dựng đã đạt được khá toàn diện trong đó có những mục tiêu hoàn thành vượt trội.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, ngành xây dựng đã có những phát triển nhưng sự phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng trong đó Thủ tướng nhấn mạnh về những hạn chế trong quản lý quy hoạch.

{keywords}
Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm với 12 tòa nhà cao từ 36 - 41 tầng hơn 3 vạn dân tại khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, chất lượng một số đồ án quy hoạch hiện nay còn thấp. Tầm nhìn, công tác dự báo chưa hợp lý, còn tình trạng chồng chéo, chưa thống nhất, chưa ăn khớp giữa cấp độ quy hoạch, phương án nguồn lực thực hiện quy hoạch chưa được tính toán cụ thể.

Vấn đề về điều chỉnh quy hoạch được dư luận quan tâm thời gian qua cũng được Thủ tướng nêu lên một cách thẳng thắn.

"Ở một số địa phương việc điều chỉnh quy hoạch chưa được kiểm soát chặt chẽ. Khi xét duyệt quy hoạch thì có hội đồng rất quy mô nhưng khi điều chỉnh thì mang tính bộ phận. Vấn đề này tôi cũng đã trao đổi từ thời tôi còn là Phó Thủ tướng. Những khu đô thị như Linh Đàm có những khoảng không gian xanh, thoáng nhưng sau lại bị lấp đầy điều này cho thấy vấn đề quản lý nhà nước, trách nhiệm của quản lý nhà nước” – Thủ tướng nói.

Đưa ra ví dụ về khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, theo Thủ tướng có những khu đô thị ý tưởng về quy hoạch rất tốt nhưng việc điều chỉnh đã xé nát quy hoạch.

“Tôi đồng ý khởi tố ông Thản (ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes- PV) nhưng cũng đồng thời phải khởi tố những cán bộ xã phường quản lý xây dựng khiến quy hoạch bị xé nát” – Thủ tướng nói.  

Nêu lên những bất cập trong phát triển đô thị hiện nay, Thủ tướng cũng chỉ ra thực trạng hiện đang dồn nhiều nhà cao tầng vào trung tâm làm tắc nghẽn giao thông. Trong khi đó việc di dời các trường đại học, các cơ sở nhà máy xí nghiệp ra khỏi nội đô còn chậm. Thủ tướng cho rằng, đây cũng là vấn đề Bộ và các địa phương cần chỉ đạo kiên quyết.

Trăn trở nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân

Mặc dù việc phát triển nhà ở xã hội trong 5 năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên Bộ Xây dựng cũng thừa nhận với tổng diện tích hơn 5,21 triệu m2 nhà ở xã hội đã xây dựng thì mới chỉ đạt được khoảng 41,7% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 (12,5 triệu m2).

{keywords}
Thủ tướng trăn trở với vấn đề phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp, yêu cầu Bộ Xây dựng các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh thực hiện (Ảnh: VGP)

Trao đổi về vấn đề này, người đứng đầu Chính phủ cho rằng đây là vấn đề cần đặc biệt lưu ý khi cả Hà Nội và TP.HCM chưa đạt được mục tiêu đề ra nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Từ thực tế hiện nay, Thủ tướng nêu lên những vấn đề không chỉ Bộ Xây dựng mà các Bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu thực hiện.

“Muốn làm nhà ở xã hội được phải làm tốt về đất đai điều này do địa phương quản lý. Địa phương có khu công nghiệp phải tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân. Đó là quan điểm xuyên suốt. Thứ hai là bố trí nguồn lực thực hiện. Năm nay tôi đề nghị các Bộ tham mưu cố gắng bố trí thêm vốn đầu tư trung hạn xây dựng nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Thứ ba là cơ chế. Vừa rồi Bộ trưởng Xây dựng cũng đề xuất một số cơ chế về đất đai. Đây là vấn đề rất lớn trong chỉ đạo và xây dựng chiến lược nhà ở quốc gia” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng nêu lên một số yêu cầu và nhiệm vụ trong thời gian sắp tới cho ngành xây dựng. Trong đó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế, pháp luật ngành xây dựng. Thủ tướng nhấn mạnh công tác thể chế là then chốt, đột phá để phát triển ngành.

"Một dân tộc muốn hùng cường vào năm 2045 mà chỉ đếm trên đầu ngón tay những doanh nghiệp, công ty xây dựng xuất khẩu thì đây là câu hỏi phải đặt ra” – Thủ tướng đặt vấn đề.

{keywords}
Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm 
2016 - 2020, 1 nhóm chỉ tiêu về diện tích bình quân nhà ở toàn quốc, nhà ở xã hội không đạt mục tiêu đề ra

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc đến việc xây dựng đô thị thông minh, xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị tương lai. Ông cho rằng, tiến trình đô thị hoá cần gắn chặt chẽ với tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, tiến trình xây dựng nông thôn. Nông thôn kiểu mẫu không để tình trạng đập phá đi làm đô thị.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành xây dựng tích cực chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành và khuyến khích mọi thành phần kinh tế phải tham gia phát triển ngành xây dựng, phát triển tư nhân.

Cùng với đó cần chú trọng đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nhân tài ngành xây dựng. Thủ tướng nhấn mạnh ngành xây dựng phải đào tạo những lớp người đảm bảo được trách nhiệm xây dựng đất nước Việt Nam, xây dựng đội ngũ kiến trúc sư có tài năng bản lĩnh xây dựng những công trình kiến trúc mới.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Bộ đã cơ bản hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm 
2016 - 2020, 1 nhóm chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể: 

-Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng bình quân 8,5% - 8,7%/năm (mục tiêu trong Kế hoạch 05 năm cả nước là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng bình quân từ 8,0 - 8,5%/năm).  

- Tỷ lệ đô thị hóa: ước đạt khoảng 40% vào cuối năm 2020 (đạt so với chỉ tiêu trong Kế hoạch 05 năm của cả nước 38 - 40%).

- Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước đến năm 2020 đạt khoảng 90%. Tính đến năm 2018, tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh ở thành thị là 99,5%, nông thôn là 90,8% (đạt mục tiêu trong Kế hoạch 05 năm của cả nước là “95% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh”).

- Quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn đều đạt 100%; Quy hoạch phân khu đạt 78% và quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại đô thị: ước đến năm 2020 đạt khoảng 91% (mục tiêu đề ra trong Kế hoạch là 90% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn).

Riêng về diện tích bình quân nhà ở toàn quốc ước năm 2020 đạt 24 m2 sàn/người (không đạt mục tiêu của kế hoạch đề ra là 25m2 sàn/người). Trong đó về phát triển nhà ở xã hội: 5,21 triệu m2, đạt khoảng 41,7 % so với mục tiêu đề ra đến năm 2020 (tại Kế hoạch mục tiêu đến năm 2020 đạt 12,5 triệu m2).

Hồng Khanh

Thủ tướng quyết định việc chuyển mục đích 'đất vàng’ quốc phòng không làm nhiệm vụ

Thủ tướng quyết định việc chuyển mục đích 'đất vàng’ quốc phòng không làm nhiệm vụ

Với khu đất có giá trị kinh tế lớn (từ 500 tỷ đồng tính theo bảng giá đất của UBND tỉnh) không còn nhu cầu cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh thì phải báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng…

tin nổi bật

Loạt ‘điểm nóng’ tác động lớn đến thị trường bất động sản 2023

2022 là năm đầy biến động của thị trường bất động sản sau thời gian phát triển “nóng”. Bất động sản 2022 đã chứng kiến nhiều sự kiện nổi bật cùng những chuyển động mới trong việc sửa đổi hành lang pháp lý tác động đến bất động sản 2023.

Xem xét áp mức trần 2% phí môi giới cho đại lý bất động sản

Trung Quốc đang xem xét áp đặt mức trần phí môi giới bán nhà cho các đại lý bất động sản trên toàn quốc. Mức trần này có thể sẽ được điều chỉnh định kỳ.

Hàng trăm dự án bất động sản tại TP.HCM đang chờ tháo gỡ vướng mắc

Những vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý của 152 dự án bất động sản tại TP.HCM đã được các chủ đầu tư kiến nghị, tuy nhiên một số cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái giải quyết.

Giá thuê nhà tiếp tục tăng cao trong năm 2023

9 tháng đầu năm 2022, giá thuê nhà tại Singapore đã tăng 21% và lượng người thuê đang giảm. Dự báo năm 2023, giá thuê nhà tại Singapore sẽ tiếp tục leo thang.

Bất động sản 2023 đón nhiều tín hiệu lạc quan sau một năm sốt nhanh hạ nhiệt sốc

Thị trường bất động sản 2022 đi qua với nhiều thăng trầm, từ sốt đất cục bộ đến đóng băng. Dù thị trường bất động sản 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có nhiều điểm sáng.

Giá bán neo cao, TP.HCM vẫn có gần 11.000 căn nhà được giao dịch

Mặc dù nguồn cung khan hiếm và giá bán nhà ở vẫn neo cao, nhưng trong năm qua, thị trường bất động sản TP.HCM vẫn có gần 11.000 căn nhà được giao dịch.

Hơn 26.000 căn nhà tại TP.HCM vẫn bị 'treo' sổ hồng

Số lượng nhà ở tại TP.HCM được cấp sổ hồng tăng từng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Năm 2023, Sở TN&MT sẽ tiếp tục giải quyết sổ hồng hơn 26.600 căn nhà.

Giá giảm trên diện rộng, giới trẻ Trung Quốc tính mua nhà dịp Tết

Giá nhà ở trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp tại Trung Quốc đang giảm trên diện rộng. Nhiều người trẻ tại nước này có ý định mua nhà trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão này.

'Rã đông' bất động sản: Chủ đầu tư hạ giá nhà hợp lý, dân sẽ bỏ tiền mua

Sau 5 năm giá nhà tăng liên tục, thị trường bất động sản hiện nay rơi vào cảnh trầm lắng, doanh nghiệp có dấu hiệu hụt hơi…

Sốt đất khắp nơi, người nghèo càng khó mua nhà

Mỗi lần sốt đất sẽ làm giá tăng cao hơn khiến những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp càng khó mua nhà. Từ năm 2019 đã xuất hiện căn hộ “siêu sang” với giá rao bán trên dưới 500 triệu đồng/m2, cá biệt có mức giá đến 1 tỷ đồng/m2.

Thu nhập 35 triệu/tháng, vợ chồng trẻ 'đỏ mắt' tìm căn hộ vừa túi tiền

Tại TP.HCM, trong khoảng 3 năm trở lại đây, nguồn cung căn hộ bình dân có mức giá dưới 35 triệu đồng/m2 gần như mất tích. Thậm chí, những dự án căn hộ có mức giá dưới 40 triệu đồng/m2 cũng rất khó tìm.

Hoang lạnh trong biệt thự của mẹ con phú bà sống 12 năm không điện nước

Trước đây, gia đình này giàu có nhưng từ khi người chồng bỏ rơi, 2 mẹ con sống trong cảnh hoang tàn, không có điện và nước.

Ngao ngán dòng người rồng rắn xếp hàng chỉ được xem nhà thuê trong 2 phút

Nguồn cung nhà cho thuê thiếu, trong khi nhiều người muốn thuê dẫn đến cảnh đau đầu tìm nhà.

Đăng ký biến động đất đai ở Long An chỉ 1 ngày là có kết quả

Thay vì mất ít nhất 10 ngày để được giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai như trước đây thì nay người dân Long An chỉ chờ 1 ngày là có kết quả.

Quy trình rõ ràng, sẵn quỹ đất, nhà ở xã hội hứa hẹn 'bùng nổ'?

Những năm qua, nhà ở xã hội tại TP.HCM luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Với quy trình thủ tục rõ ràng và sẵn quỹ đất, nguồn cung phân khúc này hứa hẹn sẽ tăng mạnh.