Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, một số đơn vị ký hợp đồng với giáo viên, nhân viên thừa so với nhu cầu. Có huyện thừa giáo viên, nhân viên nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn.

Sáng 12/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương và 9 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hải Dương, Đắk Lắk, Đà Nẵng, TPHCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương.

Qua công tác thanh tra, TTCP phát hiện tình trạng thừa giáo viên cục bộ tại các trường học chưa được giải quyết kịp thời.

Tại Thanh Hóa, các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc địa phương nhiều năm không tổ chức tuyển dụng giáo viên mà tổ chức ký hợp đồng lao động.

Đặc biệt có đơn vị ký hợp đồng với giáo viên, nhân viên thừa so với nhu cầu. Trong khi bài toán dư thừa giáo viên chưa được giải quyết triệt để thì vẫn có nhiều địa phương tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn.

Cụ thể, TTCP xác định tỉnh Thanh Hóa trong thời gian dài từ trước năm 2011 đến 2015 để các đơn vị cấp huyện bổ nhiệm thừa số lượng lớn cán bộ quản lý trường học; hợp đồng với giáo viên thừa so với chỉ tiêu được giao, nhiều đơn vị thừa nhưng vẫn ký hợp đồng với số lượng lớn.

TTCP cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, hợp đồng lao động tại các đơn vị cấp huyện.

Đồng thời, TTCP yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa phải có phương án cụ thể giải quyết số hợp đồng lao động dôi dư tại các đơn vị cấp huyện; tránh trường hợp trong thời gian ngắn, chấm dứt số lượng lớn hợp đồng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của giáo viên, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Bên cạnh đó, cần có phương án cụ thể giải quyết số giáo viên, nhân viên thừa tại các cơ sở giáo dục bậc Tiểu học và THCS. Dừng việc điều động giáo viên bậc THCS và tiểu học xuống dạy mầm non, giáo viên THCS xuống dạy tiểu học khi chưa được đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

Một số đề xuất của Thanh tra Chính phủ:

Bà Rịa - Vũng Tàu: Rà soát, kiểm tra năng lực của 122 hiệu trưởng, hiệu phó ở thành phố Vũng Tàu, UBND huyện Tân Thành được bổ nhiệm trong giai đoạn 2013 - 2016

Hải Dương: Chỉ đạo UBND thị xã Chí Linh chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại cơ sở giáo dục

Hà Nội: Chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, thiêu tiêu chuẩn chức danh tại các cơ sở giáo dục

Đà Nẵng: Chấn chỉnh chủ tịch UBND các qận, huyện trong việc hợp đồng với giáo viên chưa đúng quy định

Thúy Nga