thuế công nghiệp hỗ trợ

Cập nhập tin tức thuế công nghiệp hỗ trợ

Sắp diễn ra triển lãm Công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2021

Triển lãm quốc tế lần thứ 2 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2021 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/12/2021 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi – Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Tin hiệu tích cực về thuế cho công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Bà Vũ Thu Ngà - Phó Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam, đơn vị đồng hành và tham mưu cho quá trình ban hành 57/2021/NĐ-CP - cho biết: 57/2021/NĐ-CP là tín hiệu tích cực góp phần quan trọng cởi bỏ “nút thắt” cho CNHT Việt Nam về thuế.