Dự luật được thông qua với 59 phiếu thuận và 41 phiếu chống. Theo Reuters, có 12 thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận cùng với các thành viên Dân chủ.

Tuy nhiên, vài phút sau, ông Trump đăng đàn trên Twitter với chữ “phủ quyết” in hoa.  

{keywords}
 

Trước đó, ngày 15/2, ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để cho phép ông có được ngân sách xây dựng bức tường biên giới với các nguồn tài chính khác mà không cần phải có sự đồng ý của quốc hội. 

Để đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống, quốc hội Mỹ cần đạt được 2/3 số phiếu ủng hộ. 

Dương Lâm