Ông Nguyễn Đức Trung từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM từ tháng 3/2018.

Đến tháng 2/2021, ông Trung được Ngân hàng nhà nước Việt Nam bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thay ông Bùi Hữu Toàn được điều chuyển về làm Chủ tịch hội đồng trường Học viện Ngân hàng. 

PGS.TS Nguyễn Đức Trung. Ảnh: TV

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1979, tốt nghiệp ĐH ngành Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Ông có học vị tiến sĩ ngành kinh tế tại Học viện Ngân hàng, năm 2016 được phong phó giáo sư.

Ông Trung từng làm việc tại Học viện Ngân hàng, Vụ Thống kê dự báo Ngân hàng Nhà nước trước khi được phân công làm Phó hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách và giờ là Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Ngoài việc bổ nhiệm hiệu trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có quyết định bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Chủ tịch hội đồng trường.