Thực hiện Nghị quyết 68 ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ LĐTB-XH, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp 5 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, kể từ trung tuần tháng 8, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 hiện có thể ngồi nhà, truy cập địa chỉ ncovi.dichvucong.gov.vn để tự đăng kí các thủ tục nhận hỗ trợ, bao gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

{keywords}
Trong tháng 10, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 502 phản ánh, kiến nghị của người dân về hỗ trợ khó khăn do Covid-19.

Kết quả, sau hơn 2 tháng triển khai cung cấp các dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tổng số hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ do khó khăn vì dịch đã được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công quốc gia là 57.867 hồ sơ.

Việc tổ chức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không những để tạo thuận tiện cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động mà còn nhằm đảm bảo hỗ trợ được đúng đối tượng.

Trong tháng 10, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 502 phản ánh, kiến nghị của người dân về hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19. Các bộ, ngành đã trả lời 343 phản ánh kiến nghị. Tính từ ngày 7/7/2021 đến nay, đã tiếp nhận 937 phản ánh kiến nghị và các cơ quan có thẩm quyền đã trả lời 543 phản ánh của người dân về hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị và dịch công trực tuyến theo Nghị quyết 68 của chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ này, ngày 27/10, để việc giải quyết các hồ sơ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi và chính xác, UBND thành phố Hà Nội đã giao Giám đốc Sở LĐTB-XH Hà Nội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung xử lý các hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.

Theo thống kê, tính đến ngày 21/10, tổng số hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia cần được 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội xử lý là 3.250 hồ sơ. Tuy nhiên, mới chỉ có 410 hồ sơ đã được xử lý xong, đạt 12,6%. Số lượng hồ sơ từ chối và chờ xử lý lần lượt là 1.793 và 1.047 hồ sơ.

UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với các thành phần hồ sơ theo quy định được gửi và ký số của người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng quy định tại Quyết định 15 ngày 24/4/2020 về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị định 45 ngày 8/4/2020 của chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Được đưa vào hoạt động từ ngày 9/12/2019, Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Theo số liệu thống kê mới nhất, từ ngày 9/12/2019 cho đến ngày 20/10, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.158 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hơn 273,4 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 1,1 triệu tài khoản đăng ký; hơn 77 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 2 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; và hơn 372.000 giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền trên 377 tỷ đồng.

Vân Anh