Chiều 21/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã phát đi thông báo thời gian tổ chức đấu giá 48 biển số xe ô tô tiếp theo. Theo đó, trong buổi đấu giá tiếp theo có nhiều biển số ô tô "lộc phát", "sảnh tiến".

Cụ thể, buổi đấu giá 48 biển số ô tô tiếp theo được tổ chức vào ngày 25/9. Trong ngày này sẽ tổ chức 6 khung giờ đấu giá. Mỗi khung giờ đấu giá sẽ đưa ra 8 biển số của các tỉnh thành phố.

Lịch đấu giá 48 biển số ô tô của ngày 25/9

Buổi sáng ngày 25/9 sẽ đấu giá các biển số:

Khung giờ 8h- 9h, 77A-288.99 (tỉnh Bình Định); 30K-599.99, 30K-538.38, 30K-569.69 (TP Hà Nội); 81A-368.68 (tỉnh Gia Lai); 51K-888.66, 51K-777.79 (TP.HCM); 66A-228.88 (tỉnh Đồng Tháp).

Khung giờ 9h15- 10h15, 30K-555.79,30K-567.88, 30K-616.89 (TP Hà Nội); 60K-388.88 (tỉnh Đồng Nai); 99A-666.86 (tỉnh Bắc Ninh); 90A-226.66 (tỉnh Hà Nam); 65A- 389.99 (TP Cần Thơ); 34A-696.68 (tỉnh Hải Dương).

Khung giờ 10h30 -11h30, 98A-668.68 (tỉnh Bắc Giang); 51K-909.09, 51K-899.99 (TP.HCM); 14A-799.99 (tỉnh Quảng Ninh); 30K-599.95, 30K-566.11 (TP Hà Nội); 38A- 559.99 (tỉnh Hà Tĩnh); 37K-188.88 (tỉnh Nghệ An).

Các phiên đấu giá biển số sẽ được Cục CSGT giám sát chặt chẽ

Buổi chiều ngày 25/9 sẽ đấu giá các biển số:

Khung giờ 13h30 - 14h30, 30K-559.55, 30K- 616.68, 30K-565.68, 30K- 396.66 (TP Hà Nội); 51K- 979.79, 51K-866.66, 51K-866.89 (TP.HCM); 65A- 388.88 (TP Cần Thơ).

Khung giờ 14h45- 15h45, 15K-189.99 (TP Hải Phòng); 51K- 898.89 (TP.HCM); 95A-111.11 (tỉnh Hậu GIang); 64A-166.88 (tỉnh Vĩnh Long); 30K-596.96 (TP Hà Nội); 78A- 177.77 (tỉnh Phú Yên); 99A-656.99 (tỉnh Bắc Ninh); 88A-617.89 (tỉnh Vĩnh Phúc).

Khung giờ 16h- 17h, 64A-168.68 (tỉnh Vĩnh Long); 30K-598.89, 30K-568.79 (TP Hà Nội); 74A-234.56 (tỉnh Quảng Trị); 14A-828.88 (tỉnh Quảng Ninh); 77A-289.89, 77A-289.99 (tỉnh Bình Định); 99A-658.88 (tỉnh Bắc Ninh).

Cũng theo Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, thời hạn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước là 16h30 ngày 22/9.