tiếp viên đem vàng lên máy bay

Cập nhập tin tức tiếp viên đem vàng lên máy bay

Hàng không siết an ninh sau vụ lọt 3kg vàng lên máy bay

Vụ nhân viên hàng không mang 3kg vàng lên máy bay cho thấy hệ thống an ninh hành không lỏng lẻo.

Vụ đem vàng lên máy bay: Tạm giữ thêm nhân viên kỹ thuật

Một trong 2 người bị tạm giữ là nhân viên kỹ thuật máy bay của công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), người còn lại là tiếp viên hàng không.