- Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tới đây cơ quan chuyên mốn cấp tỉnh (sở, ngành) và cấp huyện (phòng, ban) chỉ quy định cứng một số mang tính thống nhất, còn lại sẽ do địa phương chủ động quyết định, không còn áp đặt một khung chung cho cả nước như lâu nay.

Áp dụng cơ chế mở

Liên quan câu chuyện tinh giản biên chế, TƯ 6 đã mở đường bằng nghị quyết 18 và 19, vậy sắp tới Bộ sẽ triển khai đến các địa phương thực hiện thế nào?

Trong giai đoạn sắp tới, chúng ta nên tạo sự phân cấp mạnh mẽ giữa TƯ và địa phương để địa phương phát huy được những sáng kiến, sáng tạo phù hợp trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, không áp đặt một khung chung cho tất cả địa phương. Đây chính là trở ngại trong thời gian qua khi ta đưa ra 1 quy định chung cho tất cả các địa phương, trong khi đặc thù từng nơi lại khác nhau.

Lần này cơ chế sẽ mở, ví dụ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, tới đây sẽ quy định khung tổ chức để thực hiện nhiệm vụ thế nào để không bỏ sót, không chồng chéo. Trên cơ sở đó sẽ quy định một số cơ quan mang tính thống nhất, tạm gọi là phần cứng. Phần còn lại sẽ do chính quyền địa phương chủ động xem xét, quyết định nên hợp nhất, nên giải thể, có thành lập hay không thành lập.

{keywords}
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: X.Đ

Số lượng cấp phó cũng có cơ chế mở tương tự. Tức là chỉ quy định khung bình quân chung, còn cụ thể sẽ do địa phương bố trí mỗi cơ quan chuyên môn cần số cấp phó là bao nhiêu, miễn là tổng số không vượt quá quy định.

Nghị quyết lần này cũng đi sâu hơn 1 bước về đề án vị trí việc làm là xác định tiêu chí đánh giá khung năng lực, mô tả được công việc theo từng vị trí.

Một vấn đề nữa là muốn tinh giản bộ máy, biên chế phải đổi mới phương pháp, chế độ làm việc chuyên viên, 1 người có thể làm nhiều việc, 1 việc chỉ giao cho 1 người.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính nói biên chế của chúng ta vẫn phình ra dù thực hiện nhiều giải pháp. Từ 2 nghị quyết 18 và 19 vừa ban hành có thực sự khắc phục được hạn chế này và tinh giản được biên chế?

Vấn đề biên chế phải dựa trên 3 trụ cột chính: giảm đầu mối; sắp xếp lại cơ cấu bên trong của đầu mối; sắp xếp chức năng nhiệm vụ không giao thoa, không trùng lặp.

Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ giảm được biên chế nói chung, trong đó từng vị trí việc làm sẽ xác định được, thực hiện theo đề án, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực.

Sắp tới, cơ chế tiền lương sẽ được bàn thảo tại hội nghị TƯ 7 trên cơ sở giải quyết được 2 nghị quyết của hội nghị TƯ 6 là sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và đổi mới cơ chế, đổi mới cơ chế tài chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Có chế tài xử lý

Theo ông, để thực hiện nghị quyết có hiệu quả, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần phải làm gì?

Hội nghị TƯ 6 bàn về 2 vấn đề quan trọng, trong đó có nghiên cứu điều chỉnh bổ sung vấn đề thể chế, những quy định không còn phù hợp phải chỉnh sửa lại để nâng cao giá trị pháp lý và xem đây là quy định về cơ sở pháp lý làm nền để triển khai thực hiện.

Đi kèm với đó là phải có chế tài xử lý những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc.

 Trong các nhiệm vụ, giải pháp chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị, nghị quyết 18 quy định rõ: Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

Thứ hai, phải có quyết tâm chính trị rất cao trong các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu.

Nhưng có một thực tế, việc tinh giản động đến con người nên không ít người đứng đầu dè dặt cho rằng việc này rất nhạy cảm, khó làm. Vậy làm sao để người đứng đầu vượt qua được những rào cản đó, tinh giản được biên chế một cách thực chất?

Cái quan trọng là đánh giá về công chức. Đây là bước rất quan trọng, cần thay đổi phương pháp đánh giá trong thời gian qua. Đánh giá công chức là để chúng ta biết được những người nào làm việc tốt, hiệu quả công việc cao trên cơ sở đánh giá đó.

Không phải đến cuối năm mới làm mà phải kiểm tra công việc được thường xuyên, hàng tháng, thậm chí hàng ngày.

Người đứng đầu trong các tổ chức phải nắm được công việc giao cho cán bộ công chức, xem họ làm trong một tháng, một năm bao nhiêu việc, chất lượng thế nào. Đó là cơ sở để đánh giá cán bộ, cũng là cơ sở thực hiện chính sách cán bộ cũng như tinh giản biên chế.

Bộ máy quá nhiều sếp, không ngân sách nào nuôi nổi

Bộ máy quá nhiều sếp, không ngân sách nào nuôi nổi

Nếu bộ máy cứ phình ra, lại có quá nhiều người làm lãnh đạo, quản lý nhưng không hiệu quả thì đó là lãng phí, không ngân sách nào nuôi nổi.

Cải cách bộ máy: Mấy chục năm vẫn loay hoay

Cải cách bộ máy: Mấy chục năm vẫn loay hoay

Mấy chục năm qua, chúng ta vẫn loay hoay với sắp xếp tổ chức bộ máy, nhập bộ này, tách bộ kia, bao nhiêu bộ là vừa.

Tinh gọn bộ máy sẽ ra tiền, ra gạo

Tinh gọn bộ máy sẽ ra tiền, ra gạo

Thực hiện tốt nghị quyết 18 TƯ 6, bộ máy tinh gọn không những nâng cao chất lượng hoạt động mà còn ra tiền, ra gạo.

Tinh gọn bộ máy: Lấy đá ghè chân mình cũng phải làm

Tinh gọn bộ máy: Lấy đá ghè chân mình cũng phải làm

Tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy lâu nay được xem là khó và nhạy cảm, bởi không ai lấy đá ghè chân mình.

Hai nữ Phó bí thư 'tuyên chiến' với bộ máy cồng kềnh

Hai nữ Phó bí thư 'tuyên chiến' với bộ máy cồng kềnh

"Phải khắc phục tình trạng 'chạy' bằng được vào cơ quan nhà nước để 'nương tựa'".

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất một số sở

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất một số sở

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ, trong đó có đề xuất hợp nhất một số sở.

Thu Hằng