Văn bản hợp tác được ký kết giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh với 4 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023 - 2027.

Các nhiệm vụ gồm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển Trường ĐH Hà Tĩnh. 

ông Lê Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết, đại học này đang bước vào giai đoạn mới với định hướng mở rộng không gian phát triển. Định hướng này cũng rất phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trường ĐH Hà Tĩnh.

Trong giai đoạn hợp tác này, 2 bên sẽ triển khai đẩy mạnh 10 nhóm hợp tác. Trong đó có việc xây dựng đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động Trường ĐH Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội.

GS Lê Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội và ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ký kết thỏa thuận hợp tác.

GS Lê Quân cho hay, để chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trường ĐH Hà Tĩnh thành thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội, vấn đề quan trọng nhất cần làm ngay là trường cần cải tiến chất lượng giáo dục theo các tiêu chí của ĐH Quốc gia Hà Nội. 

Bên cạnh đó, cần đồng bộ về chính sách, chất lượng đầu vào, chuẩn đầu ra, các tiêu chí đầu tư theo yêu cầu của ĐH Quốc gia Hà Nội. 

Ông Quân đề nghị 2 bên thống nhất chủ trương, cách làm, xây dựng đề án để tái cấu trúc nhằm phát triển Trường ĐH Hà Tĩnh trở thành đơn vị đào tạo trọng điểm của vùng.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, bày tỏ mong muốn ĐH Quốc gia Hà Nội đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển Trường ĐH Hà Tĩnh trở thành thành viên; góp phần đào tạo nguồn nhân lực quan trọng của tỉnh và của vùng.

Ông Dũng cũng đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên cụ thể hóa nội dung hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã được 2 bên ký kết. Về phía tỉnh Hà Tĩnh, sẽ quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện, nhất là việc xây dựng đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động Trường ĐH Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội.