- Ngày 12/11/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa MobiFone đã ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo, bao gồm 15 thành viên.

{keywords}

Trong đó, ông Phạm Đình Trọng – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ TT&TT), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo là Tổ trưởng, cùng hai Tổ phó là ông Nguyễn Văn Phương - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TT&TT), Ủy viên Ban Chỉ đạo và ông Lê Nam Trà - Tổng giám đốc Công ty MobiFone, Ủy viên Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, tham gia Tổ giúp việc còn có các thành viên là cán bộ của Bộ Tài chính, Bộ TT&TT và Công ty MobiFone.

Trước đó, để triển khai công tác cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên VMS - MobiFone theo Quyết định số 888 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa MobiFone, do chính Bộ trưởng làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc sẽ nhanh chóng, gấp rút triển khai các nội dung công việc theo quy định chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần tại Nghị định 59 của Chính phủ và Nghị định số 189 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59.
 
Cổ phần hóa MobiFone là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, trọng tâm của Bộ TT&TT từ nay đến cuối năm, cũng như trong cả năm 2015. Trong một cuộc chia sẻ riêng mới đây với VietNamNet, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã cho biết việc xây dựng kế hoạch cổ phần hóa MobiFone đang được tiến hành song song với đề án tổ chức lại MobiFone thành Tổng công ty.  Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty, Bộ TT&TT sẽ trình ngay đề án cổ phần hóa. "Tiến độ của việc cổ phần hóa vì vậy sẽ phụ thuộc vào tiến độ thành lập Tổng công ty MobiFone, nhưng dự kiến sẽ là vào cuối năm. Nếu Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức lại MobiFone sớm thì Bộ TT&TT sẽ trình đề án cổ phần hóa sớm", Thứ trưởng chia sẻ.

T.C