toàn văn của ông Phạm Hoài Nam

Cập nhập tin tức toàn văn của ông Phạm Hoài Nam

Xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Quân chủng Hải quân đang đẩy mạnh xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Quân chủng Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển, đảo

Thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, tạo sự tiến bộ toàn diện trong công tác huấn luyện, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu...

Đẩy mạnh xây dựng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Quân chủng đã triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp, tập trung vào cả ba yếu tố: con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị, nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu...