Toàn văn trả lời chất vấn của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trước Quốc hội chiều 31/10.

'Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ thông tin'

Cám ơn Đại biểu Đinh Duy Vượt, Gia Lai, đã nêu câu hỏi về tin sai, tin giả trên mạng xã hội (MXH).

- Đây là câu chuyện toàn cầu. Nước nào cũng gặp, từ nước lớn như Hoa Kỳ đến nước nhỏ như Timor Leste. Mỗi ngày một nặng nề hơn.

- Sống trên không gian mạng loài người mới có chục năm, chưa nhiều kinh nghiệm, sẽ còn nhiều sự phát triển mà chúng ta có thể chưa dự đoán hết, vừa làm vừa điều chỉnh. Khác với thế giới thực, chúng ta đã có kinh nghiệm nhiều nghìn năm rồi. Nhưng một số kinh nghiệm, ứng xử ở thế giới thực có thể áp dụng cho thế giới ảo.

- Để xử lý tin sai trên không gian mạng thì có thể sử dụng logic trong đời thực như sau:

1- Phải định nghĩa tường minh về tin sai, tin giả, cái này phải ban hành một số qui định pháp luật.

2- Phải có công cụ phân tích, phát hiện tin sai, 1 ngày có khoảng trên 100 triệu tin trên không gian mạng, người không thể đọc được, phải là máy làm. Bộ TTTT đã xây dựng Trung tâm quốc gia về giám sát ATTT trên không gian mạng, lắng nghe, đã phát hiện và phân loại được thông tin.

3- Phải có công cụ xử lý: Có một đầu mối xử lý - cái này Chính phủ sẽ phải qui định, vừa là đầu mối xử lý, vừa là đầu mối nhận phản ánh của người dân, người bị hại; có công cụ dọn dẹp, ngăn chặn, cái này là công nghệ, là kỹ thuật, có thể làm được đối với các thông tin không mã hoá.

4- Mạnh tay với các MXH nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, phải thực hiện yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai theo pháp luật Việt Nam, cái này có thể học kinh nghiệm quốc tế, nhiều nước EU, trong Asean đã làm với Facebook, với Youtube. Vấn đề là chúng ta phải kiên quyết thượng tôn pháp luật.

5- Có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên MXH, tuỳ theo mức độ vi phạm, cái này phải đưa vào qui định của pháp luật.

- MXH đã thực sự là xã hội, không phải ảo nữa, ảnh hưởng của nó là thực, rất thực. Không nên bỏ trống trận địa này, chúng ta, người dân và đặc biệt là chính quyền, phải chủ động sống nhiều hơn trên không gian mạng, cái tốt nhiều thì sẽ đẩy lùi cái xấu. Giống như trong xã hội thực vậy, cái tốt đang là dòng chảy chính, là chủ đạo.

- Nâng cao nhận thức người dân khi tham gia MXH, thông tin trên MXH là thông tin không kiểm chứng, mỗi cá nhân tham gia phải có bộ lọc của riêng cá nhân mình, không nên cả tin bất kỳ cái gì trên mạng. Không lan truyền các thông tin chưa kiểm chứng.

PV