Theo đề nghị của Cục Viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã ra quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G. 

Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc 5G là tài liệu hướng dẫn cơ quan, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, thiết lập mạng, đánh giá, lựa chọn thiết bị đầu cuối và thiết bị trạm gốc 5G. Bộ tài liệu này được ban hành nhằm mục đích chuẩn bị cho việc thương mại hóa 5G tại Việt Nam vào cuối năm 2020. 

{keywords}
Một thiết bị mạng 5G Make in Vietnam đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm tại trụ sở Bộ TT&TT. Ảnh: Trọng Đạt 

Theo bộ chỉ tiêu này, các thiết bị đầu cuối 5G tại Việt Nam sẽ hoạt động trong 2 dải tần FR1 (410 MHz - 7125 MHz) và FR2 (24250 MHz - 52600 MHz).

Tại dải tần FR1, các băng tần thiết bị đầu cuối 5G được phép hoạt động là n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41, n77v và n79. Với dải tần FR2, thiết bị đầu cuối 5G được hoạt động tại băng tần n258.

Với Bộ chỉ tiêu chất lượng dịch vụ mạng 5G, đây là các tiêu chí để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, thiết lập mạng và đánh giá chất lượng dịch vụ mạng 5G tại Việt Nam.  

Theo Bộ chỉ tiêu chất lượng của Bộ TT&TT, tốc độ tải dữ liệu trung bình hướng xuống của dịch vụ mạng 5G tại Việt Nam phải ở mức tối thiểu là 100 Mbps. Tốc độ tải dữ liệu trung bình hướng lên phải ≥ 50 Mbps. 

Ngoài ra, 95% số mẫu tải hướng xuống phải có tốc độ ≥ 30 Mbps. Về độ trễ, Bộ TT&TT yêu cầu thời gian trễ truy nhập trung bình của mạng 5G tại Việt Nam phải <= 50 ms. 

{keywords}
Tốc độ 5G thử nghiệm tại Việt Nam đạt mốc 400 Mbps. Đáng chú ý khi thử nghiệm này dùng cả thiết bị đầu cuối 5G (Vsmart Aris) và thiết bị mạng 5G (Viettel) do các doanh nghiệp Việt Nam tự sản xuất. Ảnh: Trọng Đạt

Đây chỉ là những thông số cơ bản dùng làm chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ mạng 5G tại Việt Nam. Về mặt lý thuyết, tốc độ truy cập dữ liệu mà một mạng 5G cung cấp có thể lên tới 10 Gbps.

Thực tế cho thấy, trong quá trình thử nghiệm tại trụ sở Bộ TT&TT, mạng 5G đường xuống của nhà mạng Viettel đã đạt tốc độ hơn 400 Mbps. Do vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, tốc độ này dự kiến sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. 

Trọng Đạt

Gia hạn thử nghiệm 5G cho Viettel, VNPT và MobiFone

Gia hạn thử nghiệm 5G cho Viettel, VNPT và MobiFone

Cục Viễn thông cho biết, giấy phép cũ của VNPT đã hết hạn, đang làm thủ tục gia hạn mới. Tập đoàn Viettel và MobiFone được gia hạn giấy phép thử nghiệm 5G đến tháng 1/2021 và tháng 5/2021.