Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; đại diện Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Ngô Xuân Lịch 

Năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường. Đặc biệt, trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt, sạt lở đất đá vừa qua.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng.

{keywords}
 

Thực hiện tốt công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng năm 2020, tích cực tham vấn và tổ chức thành công hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng
{keywords}
 
{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các đại biểu dự hội nghị Quân chính toàn quân
{keywords}
 

Trần Thường

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, mọi mặt của Đảng đối với Quân đội

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, mọi mặt của Đảng đối với Quân đội

Năm 2021, Quân ủy Trung ương xác định cần tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, nói đi đôi với làm, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.