Nội dung nói trên được Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ Trần Thanh Bình đọc trong tờ trình tại kỳ họp thứ 13 của HĐND TP, vào chiều 6/12. Năm học 2023-2024, TP Cần Thơ có khoảng 152.683 trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập (không tính học sinh tiểu học và học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí). 

Trong đó, có 9.117 trẻ em mầm non, THCS&THPT tại các phường, thị trấn vùng dân tộc thiểu số. 1.383 trẻ em mầm non, học sinh THCS&THPT các xã vùng dân tộc thiểu số. Theo ông Trần Thanh Bình, trong hai năm học gần đây, TP Cần Thơ đã không thu học phí và hỗ trợ học phí.

Theo tờ trình do Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ trình bày, hậu quả của đại dịch Covid-19 chưa được khắc phục hoàn toàn, người dân thành phố còn nhiều khó khăn về kinh tế. Việc hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 nhằm tiếp tục chia sẻ một phần khó khăn về tài chính cho phụ huynh và tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, học viên được học tập.

Từ đó, TP Cần Thơ đề xuất chính sách hỗ trợ 50% mức thu học phí cho năm học 2023-2024. Dự kiến, tổng chi phí ngân sách cho chính sách hỗ trợ này hơn 159 tỷ đồng, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2023 và năm 2024. 

ong tran thanh binh giam doc so gddt can tho doc cac to trinh.jpg
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, đọc các tờ trình tại kỳ họp thứ 13 của HĐND TP. 

Mức thu học phí 

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, cũng trình HĐND Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024.

Theo đó, đối với bậc mầm non và tiểu học, mức thu học phí ở địa bàn phường, thị trấn là 300.000 đồng/học sinh/tháng; ở xã là 100.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số ở địa bàn phường, thị trấn là 80.000 đồng/học sinh/tháng và các xã là 50.000 đồng/học sinh/tháng. 

Đối với bậc THCS, mức thu học phí ở địa bàn phường, thị trấn là 300.000 đồng/học sinh/tháng; ở xã là 100.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số ở địa bàn phường, thị trấn là 110.000 đồng/học sinh/tháng và các xã là 50.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với bậc THPT, mức thu học phí ở địa bàn phường, thị trấn là 300.000 đồng/học sinh/tháng; ở xã là 200.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số ở địa bàn phường, thị trấn là 160.000 đồng/học sinh/tháng và các xã là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Trong đó, Nghị quyết cũng nêu, học sinh tiểu học trường công lập không phải đóng học phí. Mức học phí đối với bậc tiểu học nêu trên là căn cứ để thực hiện hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định.