UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Theo đó, yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa UBND các phường, xã, thị trấn và các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Cụ thể là các trường đại học, phổ thông, mầm non, các trung tâm ngoại ngữ-tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống...

Tuyệt đối không để các cơ sở hoạt động không phép.

Chủ động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giám sát hoạt động của các cơ sở đã được cấp phép, đảm bảo hoạt động đúng quy định, đúng nội dung được cấp phép.

Kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động không phép, không tuân thủ quy định, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến quyền lợi của người học, người lao động.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ, nhất là những điều kiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Nghiêm cấm hoạt động dạy thêm trong các cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ.

UBND thành phố giao Sở GD-ĐT phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là khi có thông tin phản ánh của các phương tiện truyền thông và người dân. Đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cấp phép hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND về tình hình các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các cơ sở giáo dục đang dạy chương trình giáo dục tích hợp (đã được bộ GD-ĐT cho phép thí điểm) chuyển đổi mô hình quản lý, hoạt động theo Nghị định số 86/2018 của Chính phủ trong quý 2 năm 2021.

Theo UBND TP.HCM hiện có 4 trường quốc tế đã được Bộ GD-ĐT cho phép thí điểm giảng dạy chương trình nước ngoài hoặc chương trình tích hợp gồm: THCS-THPT Quốc tế APU, TH-THCS-THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl, TH-THCS-THPT Quốc tế Canada, TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ. Bốn trường này phải chấm dứt hoạt động thí điểm, khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động, thực hiện nghiêm Nghị định 86 năm 2018 của Chính phủ, hoàn tất dứt điểm trong năm 2020-2021.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về giấy phép thành lập và hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác an ninh, trật tự tại địa phương. Tuân thủ đầy đủ các quy định về chuyên môn, hoạt động đúng theo quyết định cấp phép.

UBND TP. HCM nhấn mạnh, những trường hợp chậm điều chỉnh, thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ GD-ĐT có hướng giải quyết.

Minh Anh

TP.HCM: Cơ sở giữ trẻ ngoài giờ tuyệt đối không được dạy thêm

TP.HCM: Cơ sở giữ trẻ ngoài giờ tuyệt đối không được dạy thêm

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP. HCM yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là các trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống, cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ.