Tránh 'trông chờ, nghe ngóng' trong kiểm tra, xử lý vi phạm đảng viên

Khi phát hiện vi phạm phải khẩn trương kiểm ra; kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan; xử lý công tâm; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng"...

Hôm nay, tại Hà Nội, UB Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Kiểm tra, giám sát toàn diện công tác cán bộ

Hội nghị thống nhất năm 2019, cấp ủy và UB kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.

{keywords}
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

UB Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực, dư luận bức xúc, nhiều đơn thư tố cáo, phản ánh; những vi phạm mới phát sinh, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải khẩn trương kiểm ra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan; xử lý công tâm, khách quan; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng"...

Các địa phương, đơn vị chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện công tác cán bộ, nhất là những cán bộ có biểu hiện tham nhũng, có nhiều đơn thư tố cáo, phản ánh, có dư luận không tốt. Nâng cao tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Bên cạnh việc kiểm tra tài chính của cấp ủy, cần tăng cường kiểm tra tài chính đối với các địa bàn, lĩnh vực, các đơn vị kinh tế dễ xảy ra vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là liên quan đến nhân sự cấp ủy, cán bộ diện Trung ương quản lý, giúp chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng các cấp; coi trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong toàn ngành...

Xử lý kịp thời, nghiêm minh tình trạng "tham nhũng vặt"

Bế mạc hội nghị, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú đánh giá năm 2018, đất nước ta đã đạt những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của ngành Kiểm tra Đảng. Trong năm qua, toàn ngành Kiểm tra đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của cán ,ng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước. Vị thế và uy tín của ngành Kiểm tra ngày càng được nâng cao.

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13. Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần và quyết tâm chính trị cao hơn, do đó nhiệm vụ đặt ra cho ngành Kiểm tra rất nặng nề.

{keywords}
 

Về phương hướng nhiệm vụ 2019, ông Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, tiếp tục đề ra những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để UB kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao- đồng chí nêu rõ.

UB kiểm tra chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng; tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra 2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

UB kiểm tra các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao mà trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra vi phạm mới phát sinh, những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những vấn đề gây bức xúc dư luận, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dư luận bức xúc để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục ngay những vi phạm, khuyết điểm khi mới mạnh nha, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản và đầu tư công.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh tình trạng "tham nhũng vặt" ở địa phương, đơn vị; giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn thư liên quan tới cấp ủy, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, không để chồng chéo, nhưng không có khoảng trống trong việc kiểm tra giám sát; chủ động kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí sau mỗi kỳ họp của UB kiểm tra; tiếp tục tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, tinh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ công việc được giao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không cho phép ai làm trái đường lối của Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không cho phép ai làm trái đường lối của Đảng

 Tổng bí thư yêu cầu ngành nội chính phải ‘gác gôn’ cho Đảng, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Theo TTXVN

tin nổi bật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ; trong đó có xem xét kỷ luật Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng; đề nghị kỷ luật Chủ tịch tỉnh Gia Lai; cách tất cả chức vụ trong Đảng Cục trưởng Quản Lý giá...

Cục trưởng Cục Quản lý giá bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tổ chức tiệc gây phản cảm là 1 trong 19 hành vi tiêu cực cần phòng chống

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; trong đó nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng chống.

Bị tố cáo nặc danh, Chủ tịch thị xã Quảng Trị mong được trả lại uy tín

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) phủ nhận các nội dung tố cáo, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, trả lại uy tín cho bản thân.

Chủ tịch Quảng Trị 'tuýt còi' chủ đầu tư 'cầm đèn chạy trước ô tô'

UBND tỉnh này vừa ra văn bản, yêu cầu Công ty Trường Thịnh tạm dừng dự án trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng trái phép tại huyện Vĩnh Linh.

Bộ Tài chính đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra 71 vụ có dấu hiệu tham nhũng

Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra, xử lý.

Chiếm đoạt hơn 100 triệu, nguyên chủ tịch xã bị điều tra

Ông Như bị điều tra vì lập và phê duyệt dự toán giá vật tư vượt định mức, lập khống hồ sơ chi tiền mặt không có chứng từ hợp pháp, chiếm đoạt hơn một trăm triệu đồng.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ủy viên Trung ương Huỳnh Tấn Việt

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Hàng loạt cựu lãnh đạo sở, ngành bị khai trừ Đảng

5 cựu lãnh đạo sở, cùng một Phó cục Thuế tỉnh Khánh Hòa bị khai trừ Đảng do sai phạm trong giao đất “vàng” ở trung tâm TP Nha Trang cho DN với giá rẻ.

Đích đến cuối cùng của cuộc đấu tranh 'sinh - tử' với giặc nội xâm

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết chặng đường 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa qua đã phát đi nhiều thông điệp quan trọng, vốn được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân mong đợi.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Rà soát, xử lý các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ việc, vụ án cụ thể, nhất là các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn.

Tham nhũng diễn biến phức tạp khi thu hồi tài sản, kỷ luật rồi bỏ qua

Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, đấu tranh phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ lâu dài, cam go, phức tạp. Chính sách pháp luật của Việt Nam hiện nay đối với tội phạm về tham nhũng là xử lý nghiêm minh và chú trọng việc thu hồi tài sản.

Ông Nguyễn Thanh Long có dấu hiệu vụ lợi mới bị khởi tố, bắt giam

Đại diện Cục C03, Bộ Công an đã trả lời về việc hai bị can Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội) và Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế) có hành vi nhận hối lộ hay không tại cuộc hop báo chiều 30/6.

Tiền đưa hối lộ tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao lên đến hàng trăm ngàn USD

Đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, bước đầu xác định số tiền trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) lên đến hàng trăm ngàn USD.