Tới dự và cắt băng khai mạc Triển lãm có ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT); ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bắc Giang.

Triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 455/QĐ-BTTTT ngày 6/4/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021. 

{keywords}
Lễ khai mạc Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang.

Triển lãm nhằm mục đích đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát biểu tại Triển lãm, ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở nhấn mạnh: Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em cùng sinh sống; văn hóa mỗi dân tộc có những sắc thái và giá trị riêng. Cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam là sự đoàn kết dân tộc. Trên suốt chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số với quan điểm, nguyên tắc nhất quán và xuyên suốt: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi phải được phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; hệ thống chính trị ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số phải được xây dựng, củng cố và phát triển từng bước vững chắc...

“Là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng, người dân Việt Nam có truyền thống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo từ lâu đời. Mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình. Chính sách nhất quán của Đàng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật; các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo được phát huy”, ông Hoàng Minh Phương khẳng định. 

{keywords}
Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 do Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực của công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Sau khi kết thúc triển lãm, Bộ TT&TT chuyển giao toàn bộ tư liệu trưng bày tại Triển lãm để tỉnh Bắc Giang tiếp tục công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới, ông Hoàng Minh Phương nêu rõ.

Thông qua Triển lãm lưu động sẽ góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; mặt khác đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.

{keywords}
Các em học sinh tham quan Triển lãm

Triển lãm trưng bày gồm: Khu trưng bày 1: Đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững, gồm các chủ đề: Các dân tộc Việt Nam thống nhất - đa dạng; Truyền thống đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc; Khu trưng bày 2: Hình ảnh, tư liệu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, bao gồm các chủ: Các tôn giáo ở Việt Nam - Giá trị văn hoá lịch sử; Tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam; Chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng; Khu trưng bày 3: Đấu tranh chống lợi dụng về dân tộc và tôn giáo; Khu trưng bày 4: Hình ảnh Dân tộc, tôn giáo của tỉnh Bắc Giang.

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang (số 06 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) diễn ra từ ngày 7/12 đến ngày 9/12/2021.

Bài và ảnh Xuân Lộc