Ngày 23/6, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh-3 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương (tỉnh Tứ Xuyên), mang theo những bộ phận cuối cùng của hệ thống định vị Bắc Đẩu.

{keywords}
Trung Quốc hoàn thành hệ thống Bắc Đẩu, sẵn sàng 'đọ sức' với GPS

Vụ phóng lần này đã đánh dấu việc hoàn tất dự án phát triển hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu (BDS-3) của Trung Quốc. Với Bắc Đẩu, Trung Quốc mang theo tham vọng gia nhập thị trường định vị toàn cầu đầy tiềm năng, cạnh tranh trực tiếp với Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) của Mỹ.

Hệ thống Bắc Đẩu được cho là có thể cung cấp thông tin về thời gian và địa điểm với độ chính xác vượt trội hơn hẳn so với hệ thống GPS đã có từ lâu.

Theo Vietnam+

Sự cố buộc hàng triệu iPhone phải cập nhật trước 3/11

Sự cố buộc hàng triệu iPhone phải cập nhật trước 3/11

Sự cố được gọi là "Y2K GPS" đến từ bản chất bộ đếm của công nghệ này.