Ủy ban quản lý nhà nước về Điều tiết thị trường (SAMR) vừa công bố danh sách 28 thương vụ vi phạm các quy định chống độc quyền. 5 vụ liên quan đến các đơn vị của Alibaba, bao gồm vụ mua lại tài sản trong công ty con Youku Tudou năm 2021. Tencent tham gia trong 12 vụ vi phạm.

{keywords}
(Ảnh: Global Times)

Ngành công nghệ Trung Quốc là một trong các mục tiêu chính của hành vi trấn áp chống độc quyền khởi xướng từ cuối năm 2020. Theo luật chống độc quyền, mức phạt tối đa trong mỗi vụ là nửa triệu NDT.

Theo SAMR, tất cả các công ty bị phát hiện không công bố việc tập trung các nhà điều hành kinh doanh theo pháp luật. Tập trung nhà điều hành kinh doanh là khi một bên nắm quyền kiểm soát một bên khác cùng ngành, có thể dẫn tới độc quyền.

Thời báo Hoàn Cầu cho biết, 28 thương vụ vi phạm đều về mua sắm và sáp nhập (M&A), bao gồm vụ Alibaba mua lại Best, Tencent mua lại Okaybuy. Dù số tiền phạt không lớn, nó gửi lời cảnh báo đến các công ty khác về các hoạt động độc quyền.

Vào tháng 1, SAMR phạt một số doanh nghiệp, bao gồm Alibaba, Tencent, Bilibili, vì không báo cáo chính xác về hơn 10 thương vụ, mỗi vụ bị phạt nửa triệu NDT. 

Vào tháng 6, cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc thông qua bản sửa đổi của Luật chống độc quyền, trong đó nêu rõ nước này sẽ xây dựng và thực hiện các quy tắc cạnh tranh phù hợp với nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cải thiện hệ thống thị trường cạnh tranh, cởi mở, có trật tự. Sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/8.

Một bản sửa đổi lớn tập trung vào cách đối phó với những thách thức mới mà nền kinh tế số mang lại và điều chỉnh các nền tảng hợp lý do một số điều khoản trong luật chống độc quyền hiện hành không phù hợp với bối cảnh kinh tế đất nước đang phát triển nhanh chóng.

Du Lam (Theo Reuters, Global Times)

Mỹ muốn chặn đường mua máy móc sản xuất chip của Trung Quốc

Mỹ muốn chặn đường mua máy móc sản xuất chip của Trung Quốc

Theo nguồn tin của Bloomberg, Mỹ đang vận động để Hà Lan cấm ASML Holdings NV bán thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc, ngăn cản nỗ lực dẫn đầu thị trường của nước này.