Kiều Oanh (Theo SCMP)

Bên trong nhà máy hiện đại bậc nhất giúp Thâm Quyến lột xác có gì?

Bên trong nhà máy hiện đại bậc nhất giúp Thâm Quyến lột xác có gì?

 Chỉ trong 40 năm, các nhà máy hiện đại bậc nhất này đã giúp Thâm Quyến lột xác, trở thành Thung Lũng Silicon đầy cạnh tranh của Trung Quốc.