Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Đắk Lắk

Ngày 18/8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Xã Ea Sol nằm ở phía Đông Bắc huyện Ea H’leo, giáp ranh với địa bàn tỉnh Gia Lai, có diện tích tự nhiên khoảng hơn 23.00 ha. Xã có 19 thôn, buôn với  hơn 15.600 nhân khẩu sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62%. Do là địa bàn cửa ngõ ra vào của huyện, có nhiều tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành chiếm 29,7% dân số), dân tộc sinh sống nên nơi đây luôn tiền ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và nhân dân tham gia; xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: mô hình “3 an toàn bảo đảm an ninh, trật tự” tại Chi hội Tin lành Ea Sol, mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”…

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chú trọng, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở; qua đó khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Từ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân và cán bộ xã Ea Sol, huyện Ea H’leo nhiều năm liền được các cấp, các ngành khen thưởng như: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (năm 2020), Bằng khen của Bộ Công an (năm 2021). Xã Ea Sol, huyện Ea H’leo đã trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.

Về dự Ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Lắk nói chung và chính quyền, nhân dân xã Ea Sol, huyện Ea H’leo nói riêng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà lưu niệm cho xã Ea Sol, huyện Ea H’leo trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk, huyện Ea H’leo và trực tiếp là của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Ea Sol, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn nói chung và người dân xã Ea Sol nói riêng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác dân vận trong Công an nhân dân để đảm bảo đồng thời ba thành tố “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là công tác trọng tâm, thường xuyên để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Mặt khác, thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì thực hiện định kỳ hằng năm và hướng về cơ sở để người dân được trực tiếp tham gia; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, phát triển, nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 4 từ phải sang) thăm gian ẩm thực tại Ngày hội. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo sinh kế giúp người dân an cư lạc nghiệp. Địa phương kịp thời động viên, khen thưởng và tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để động viên khích lệ phong trào.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhiều cá nhân, tập thể của xã Ea Sol có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện Ea H’leo.

Theo TTXVN

tin nổi bật

Trung ương thảo luận về quy hoạch tổng thể quốc gia

Ngày làm việc thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận nhiều nội dung, trong đó có đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tránh chuyện đầu cơ trong đấu giá biển số xe đẹp

Bộ Công an không đưa ra khái niệm “biển số đẹp”, “kho số đặc biệt” hoặc “kho số đẹp”, giá khởi điểm chỉ là mức giá ban đầu, trong quá trình đấu giá, tính cạnh tranh giữa những người tham gia đấu giá sẽ quyết định giá trúng đấu giá của biển số đó.

Có trường hợp đề nghị thành lập quỹ lấy tên riêng để vụ lợi

Có xu hướng gia tăng đề nghị thành lập các quỹ lấy tên riêng của cá nhân, tổ chức có dấu nhằm mục đích vụ lợi.

Chủ tịch nước khen ngợi trưởng bản dũng cảm cứu người trong nước lũ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay (6/10) đã có thư khen các anh Vi Văn Truyền, Lê Minh Hương và nhiều người dân dũng cảm của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào ngày 6/10.

Việt Nam nêu quan điểm khi Nga sáp nhập 4 tỉnh Ukraine

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc một số cán bộ bị bắt trong vụ chuyến bay giải cứu

Tất cả cán bộ ngoại giao đều phải tuân thủ nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách và quy định của nhà nước. Các hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm.

Ông Tống Văn Thanh làm vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 5/10 đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối với Vụ Báo chí - Xuất bản, Tạp chí Tuyên giáo, Vụ Tuyên truyền, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Rộng đường cho văn hóa từ chức

Văn hóa từ chức chính là việc trọng dụng tài năng. Cán bộ tài đức chắc chắn lĩnh vực phụ trách sẽ phát triển. Không thể nói là tài năng khi đơn vị mình sai sót, kinh tế không phát triển, ngân sách xin Trung ương năm sau cao hơn năm trước.

Đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản, tăng phụ cấp cho bác sĩ tuyến cơ sở

Bộ Y tế đề xuất ban hành chính sách điều chỉnh mức lương cơ bản, tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế tuyến cơ sở, y tế dự phòng.

Trung ương thảo luận đề án đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Trong ngày làm việc thứ ba, Trung ương thảo luận tiếp đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kiến nghị xử tử hình tội phạm tham ô, nhận hối lộ

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri các địa phương gửi đến sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV về nội dung tăng mức phạt đối với tội phạm tham ô, nhận hối lộ.

Bộ Chính trị khuyến khích từ chức và nguyện vọng của 3 ủy viên Trung ương

Việc Trung ương Đảng cho 3 ủy viên thôi tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIII ngoài việc dựa vào chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật còn xem xét đến nguyện vọng của cán bộ.

Người tài và một khe cửa hẹp

Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, quốc gia nào cũng cần những người tài. Những người tài đã làm ra những cuộc cách mạng, những tư tưởng, những sáng tạo…làm thay đổi lịch sử nhân loại và đưa nhân loại từ bóng tối bước vào ánh sáng.

Bộ Công an đã xử lý hàng triệu tin bài xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước

Các thế lực thù địch, phản động - chống đối thường xuyên đăng tải tin, bài viết, video có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Bộ Công an đã phân tích, xử lý hàng triệu tin/bài có nội dung xấu độc.