Trường ĐH Y dược TP.HCM sẽ tự phong chức danh giáo sư, phó giáo dư danh dự cho nhà khoa học của trường.

Quy định về việc phong chức danh giáo sư, phó giáo sư danh dự của trường do PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường ban hành.

Theo đó, nhà trường quy định, đối tượng được đối tượng được xét phong các chức danh giáo sư, phó giáo sư danh dự của  trường gồm các nhà khoa học đã và đang làm việc tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước đã tham gia hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với Trường ĐH Y dược TP.HCM.

{keywords}
Trường ĐH Y dược TP.HCM sẽ tự phong chức danh giáo sư, phó giáo sư danh dự của trường

Tiêu chuẩn để phong chức danh giáo sư, phó giáo sư danh dự là: Đã tham gia hợp tác  đào tạo, nghiên cứu khoa học với các đơn vị thuộc Trường ĐH Y dược TP.HCM từ 5 năm trở lên và tiếp tục cống hiến trong việc xây dựng và phát triển trường trong tương lai; Có nhiều đóng góp tích cực cho  công tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển của trường; Có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác giữa Trường ĐH Y dược TP.HCM với các tổ chức liên quan.

Thủ tục và quy trình xét phong giáo sư, phó giáo sư danh dự như sau: Cá nhân nộp hồ sơ gồm văn bản đề nghị của đơn vị trực tiếp hợp tác với các nhà khoa học của trường hoặc viện ngoài ĐH Y dược TP.HCM, lý lịch khoa học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, bản kê khai thành tích cá nhân những cống hiến và đóng góp trong tương lai của nhà khoa học, bản sao hộ chiếu.

Dựa trên hồ sơ, thường trực hội đồng khoa học giáo dục của trường sẽ phê duyệt và Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định phong chức danh giáo sư, phó giáo sư cho nhà khoa học.

Theo đó, quy định việc phong chức danh giáo sư, phó giáo sư danh dự của trường dựa trên Quyết định 174/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư và theo Quyết định số 70/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

Lê Huyền