Truyền thanh thông minh

Cập nhập tin tức Truyền thanh thông minh

Chuyển đổi số hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cấp, chuyển đổi đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.

Đã có 31 tỉnh, thành phố triển khai truyền thanh thông minh

Giải pháp Truyền thanh thông minh của MobiFone đã được giới thiệu tới 63/63 tỉnh thành, thử nghiệm tại 50 địa phương và chính thức triển khai thành hệ thống truyền thanh cơ sở của 31 tỉnh thành.