Truyền thanh thông minh

Cập nhập tin tức Truyền thanh thông minh

Đã có 31 tỉnh, thành phố triển khai truyền thanh thông minh

Giải pháp Truyền thanh thông minh của MobiFone đã được giới thiệu tới 63/63 tỉnh thành, thử nghiệm tại 50 địa phương và chính thức triển khai thành hệ thống truyền thanh cơ sở của 31 tỉnh thành.