Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 là dịp để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam, ASEAN và các nước đối thoại trực tiếp.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam International Digital Week-VIDW2022) do Bộ TT&TT tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 11/10/2022.

Với chủ đề “Đối tác toàn cầu vì tương lai số bền vững” (Global Partnership for the Sustainable Digital Future), Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam - VIDW2022 sẽ diễn ra từ ngày 11-14/10/2022, bao gồm các hội nghị, diễn đàn về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển mạng 5G, hợp tác bảo vệ dữ liệu, phòng chống tin giả, nâng cao kỹ năng số cho người dân. 

Tham dự VIDW2022 có đại biểu là lãnh đạo, đại diện các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành của các nước ASEAN và các nước đối thoại, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp số trên toàn cầu.

Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược quan trọng nhằm tăng tốc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số. Việc thiết lập các quan hệ đối tác số song phương và đa phương sẽ là một trọng tâm trong 10 năm tới nhằm phát huy tối đa những nguồn lực quốc tế để xây dựng Việt Nam số. 

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 tập trung thúc đẩy và mở rộng quan hệ đối tác số với các ưu tiên: hoàn thiện thể chế và môi trường quản lý, phát triển công nghiệp công nghệ số, hạ tầng số; xây dựng không gian mạng an toàn và tin cậy; nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Tuần lễ Quốc tế Việt Nam 2022 cũng là dịp để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam, khu vực ASEAN và các nước đối thoại trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển thị trường.

Nguyễn Thái