Nguồn thu lớn nhất của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nói chung và gia đình ông Đặng Thành Tâm nói riêng đến từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu từ việc cho thuê đất và cơ sở hạ tầng là nhiều nhất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC), trong năm 2014, nguồn thu lớn nhất của gia đình đại gia Đặng Thành Tâm đến từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, đạt 1.069 tỉ đồng.

Trong doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ thì việc cho thuê đất và cơ sở hạ tầng chiếm nhiều nhất, đạt 742 tỉ đồng.

Kế đến là doanh thu từ việc bán nhà xưởng, đạt 229 tỉ đồng. Nguồn thu từ việc cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng đạt 35,6 tỉ đồng.

Doanh thu từ cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ và xử lý nước thải đạt 60,9 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Kinh Bắc còn có nguồn thu đến từ hoạt động tài chính là157,8 tỉ đồng.

Riêng thu nhập từ kinh doanh bất động sản đầu tư chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn khi đạt 24,9 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Kinh Bắc, lãi trước thuế từ hoạt động kinh doanh của công ty này trong năm 2014 đạt 340 tỉ đồng, lãi sau thuế đạt 312 tỉ đồng.

Hiện nay, Công ty Kinh Bắc cũng đang làm chủ đầu tư của một số dự án lớn như dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát trị giá 3.180 tỉ đồng; dự án Khu công nghiệp Tân Phú Trung trị giá 2.660 tỉ đồng; dự án Khu đô thị Phúc Ninh trị giá gần 764 tỉ đồng...

Ông Đặng Thành Tâm hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KBC, nắm giữ trên 60 triệu cổ phiếu của công ty này. Ngoài ra, ông Tâm còn đang nắm giữ 17,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT); trên 18 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA); trên 44 triệu cổ phiếu của Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC); và trên 7 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Quốc Dân.

Gia đình của đại gia Đặng Thành Tâm cũng là một trong những gia đình bề thế tại Việt Nam. Chị gái ông chính là bà Đặng Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, người giữ vị trí thứ 45 trong top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Người em gái Đặng Thị Hoàng Phượng cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Kim Thanh cũng là thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.

Bố, mẹ, anh trai, anh vợ, chị vợ, em rể, con gái của ông Đặng Thành Tâm cũng đều nắm giữ cổ phần tại các công ty của gia đình.

(Theo Motthegioi)