Chiều 5/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí (8/8/1921-8/8/2021).

Ông là Chủ tịch Quốc hội trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo chủ trương, đường lối mà Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra.

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo gặp gỡ các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VIII (1992). (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Với vai trò là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã có những đóng góp rất to lớn trong việc xây dựng bản Hiến pháp năm 1992 - bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, đánh dấu những bước phát triển quan trọng trong việc đổi mới tư duy pháp lý, đặt nền tảng pháp luật cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Đạo, Quốc hội khóa VIII  đã thông qua những đạo luật quan trọng để thể chế hóa chính sách kinh tế mới lần đầu tiên được ban hành ở nước ta như Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam…

Đồng chí Lê Quang Đạo cũng đã có những đóng góp to lớn trong việc cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Trước anh linh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn, nguyện noi theo tấm gương của đồng chí, không ngừng đoàn kết cùng tập thể Quốc hội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trò chuyện với gia đình đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là tấm gương tiêu biểu của người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, học tập.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Quang Đạo đã cùng với Quốc hội khóa VIII  thực hiện xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách trên hành trình tìm tòi con đường đổi mới, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng cơ sở, nền tảng để đưa đất nước bước vào thời kỳ đổi mới sâu rộng, tạo tiền đề để xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

78 năm tuổi đời với 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo từng đảm đương nhiều trọng trách như Bí thư Ban Cán sự tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là vai trò Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo, Đảng, Nhà nước đã tặng đồng chí Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết và nhiều huân chương, huy chương khác.

Xuân An