Đó là trung tướng Phạm Ngọc Hùng hiện giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016, ngành Khoa học quân sự có 3 người được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, 26 người được công nhận đạt phó giáo sư.

Ba người được công nhận đạt chuẩn giáo sư ngành Khoa học Quan sự là Thiếu tướng Phạm Đức Dũng, sinh năm 1962, Phó giám đốc phụ trách Đào tạo Học viện Hậu cần.

{keywords}

Thiếu tướng Phạm Đức Dũng

Người thứ hai là Thiếu tướng Đặng Trí Dũng, sinh năm 1962, Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng.

{keywords}

Thiếu tướng Đặng Trí Dũng tại lễ khai giảng năm học mới của

Học viện Khoa học Quân sự

Người thứ ba là ông Phạm Ngọc Hùng hiện giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục II (Tổng cục Tình báo), Bộ Quốc phòng.

Năm 2004, ông Phạm Ngọc Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Năm 2014, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

Ông Hùng được phong quân hàm Thiếu tướng  vào năm 2006, Trung tướng vào năm 2010.

Ngân Anh