- 125 chi bộ cùng 16 đảng viên tiêu biểu sẽ được tuyên dương, khen thưởng trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ (11/4/2007 - 11/4-2017).

Thông tin này được ông Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ cho biết tại buổi họp báo sáng nay. Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ sẽ được tổ chức vào ngày 9/4 tại Hà Nội.

{keywords}

Ông Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ

Ông Nam cho biết, trong 10 qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở TƯ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Đảng ủy khối đã có những đóng góp trực tiếp, tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu với TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Đồng thời, trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế - xã hội đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Ông Nam cho biết, nhân dịp này Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ đã chọn ra 125 chi bộ tiêu biểu, 53 tổ chức Đảng và 16 đảng viên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ là Đảng bộ trực thuộc Ban chấp hành TƯ Đảng. Hiện, Đảng bộ Khối có 63 đảng bộ trực thuộc với trên 6,5 vạn đảng viên, 841 tổ chức cơ sở đảng và gần 5.470 chi bộ.

T.Hằng