Thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) đang thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mới đây, ông Tô Hoàng Linh, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Tuyên Quang đang xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với tổng kinh phí dự kiến là trên 156 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Anh Hào.

Theo Báo Tuyên Quang, thành phố dự kiến sẽ triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình từng giai đoạn. Trong đó, đến 2025 sẽ ưu tiên các lĩnh vực gồm: đô thị thông minh, quản lý điều hành, công dân thông minh, đời sống xã hội, giao thông thông minh, kinh tế thông minh. Quan trọng nhất là tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho đô thị thông minh và xây dựng 1 trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của thành phố (IOC).

Hiện Tuyên Quang đã hoàn thành việc cài đặt hệ thống camera giám sát tập trung đối với toàn bộ hệ thống máy cơ sở dữ liệu dân cư của Công an thành phố và Công an các xã, phường. Theo Công an thành phố, từ nguồn xã hội hóa đầu tư, hiện Tuyên Quang có 12/15 xã, phường đã triển khai thực hiện lắp đặt camera an ninh, với 436 mắt camera được lắp đặt tại các điểm ngã 3, ngã 4, khu vực chợ, nơi đông dân cư..., giải quyết hàng trăm các vụ việc vi phạm về trật tự đô thị.

Năng lực mạng cáp quang ở Tuyên Quang đã mở rộng đến tất cả các xã, phường; đường truyền số liệu có băng rộng 3G, 4G phủ sóng hầu hết các khu vực của thành phố. Đến cuối năm 2022, thành phố sẽ triển khai xây dựng và cung ứng dịch vụ 5G miễn phí tại một số khu vực ở trung tâm thành phố... Ngoài ra, 100% tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử.

Anh Hào