Kiều Oanh (Theo Bloomberg)

Vì sao các ông lớn công nghệ 'đổ tiền tấn' vào điện toán đám mây?

Vì sao các ông lớn công nghệ 'đổ tiền tấn' vào điện toán đám mây?

IBM, Google, Microsoft hay Amazon đều đang cạnh tranh khốc liệt để giành lấy thị trường điện toán đám mây.