UNESCO công nhận Trung tâm Toán học và Vật lý dạng II của VN

Kỳ họp lần thứ 38 của UNESCO đã thông qua việc thành lập Trung tâm Toán học và Vật lý dạng II của Việt Nam dưới sự bảo trợ của tổ chức này, tin từ Bộ Ngoại giao.

 - Kỳ họp lần thứ 38 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua việc thành lập Trung tâm Toán học và Vật lý dạng II của Việt Nam dưới sự bảo trợ của UNESCO, tin từ Bộ Ngoại giao.

{keywords}
Kỳ họp lần thứ 38 của Đại hội đồng UNESCO diễn ra từ ngày 03-18/11, tại Paris, Pháp.

Theo đó, Trung tâm dạng II là một loại hình các Viện chuyên môn trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO, được UNESCO công nhận và bảo trợ vì tầm nhìn và sứ mệnh nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành cho khu vực và quốc tế phù hợp với các chính sách và chiến lược của UNESCO.

Đến nay, UNESCO đã công nhận và bảo trợ khoảng 98 Trung tâm khoa học dạng II, trong đó có 49 trung tâm thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên. Tại khu vực ASEAN, đã có hai nước là Malaysia và Indonesia có Trung tâm khoa học được UNESCO công nhận và bảo trợ.

Năm 2015 có 17 Trung tâm dạng II về khoa học cơ bản được thông qua trong đó riêng Việt Nam được thông qua hai trung tâm Toán học và Vật lý.

Bộ Ngoại giao đánh giá, việc UNESCO công nhận và bảo trợ vào mạng lưới trung tâm khoa học dạng II có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây chính là sự công nhận của quốc tế đối với trí tuệ của Việt Nam bên cạnh những công nhận về di sản thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam.

Việc tham gia mạng lưới Trung tâm khoa học được UNESCO công nhận và bảo trợ nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, hình thành những tổ chức nghiên cứu cơ bản đạt trình độ khu vực và thế giới, đồng thời thực hiện mục tiêu đưa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành một trong những tổ chức khoa học hàng đầu ASEAN, Bộ Ngoại giao đánh giá.

Lê Văn