UNESCO Việt Nam

Cập nhập tin tức UNESCO Việt Nam

Thành lập trung tâm dạng 2 về toán học và vật lí của UNESCO tại Việt Nam

Lễ ký kết thỏa thuận thành lập 2 trung tâm dạng 2 về toán và vật lí tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của UNESCO vừa diễn ra sáng 24/8.

Năm 2016 - đại thắng của di sản

Theo đánh giá chung 2016 của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, năm nay được đánh giá là năm “đại thắng” của di sản Việt Nam.