ứng dụng định danh điện tử

Cập nhập tin tức ứng dụng định danh điện tử

Vì sao Đại học Quốc gia TPHCM không cho dùng VneID trong thi đánh giá năng lực?

Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM nói lý do không chấp nhận thí sinh dùng ứng dụng định danh điện tử VneID thay thế bản chính CMND/CCCD trong kỳ thi đánh giá năng lực.

VNeID là gì và một số lưu ý khi cài đặt ứng dụng định danh điện tử

VNeID là ứng dụng do Bộ Công an xây dựng, phát triển, quản lý với nhiều tính năng, tiện ích cho người dùng khi thực hiện các giao dịch hành chính công.

Ứng dụng định danh điện tử chỉ truy cập danh bạ khi người dùng cho phép

Ứng dụng định danh điện tử (VNEID) yêu cầu quyền truy cập danh bạ và hình ảnh đối với một số dịch vụ và phải được người dùng cho phép.