Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 gồm 12 biên chế công chức vào ngạch chuyên viên của 6 khối ngành: Xây dựng đảng; tư pháp kinh tế - tài chính; kỹ thuật; văn hóa - xã hội; quản lý nhà nước (mỗi khối ngành 2 công chức).

Đối tượng tuyển dụng là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc của bậc đại học, trong độ tuổi quy định. Ngoài ra, các ứng viên phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn khác.

Đó là đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.

Hoặc là người đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học; đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận''.

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Các thí sinh được tuyển dụng theo hình thức xét tuyển qua 2 vòng. Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn nêu trên. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định sẽ tiếp tục vào vòng 2 theo hình thức phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng (thang điểm 100).

Người trúng tuyển là những trường hợp có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng khối ngành đào tạo cần tuyển.

Trường hợp cuối danh sách cần tuyển dụng của từng khối ngành đào tạo có từ 2 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 bằng nhau, thì người được xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên: Có trình độ đào tạo cao hơn; có giải thưởng cá nhân cao hơn theo thứ tự quy định tại khoản 1, mục II Thông báo này; có điểm học tập cao hơn; có điểm tốt nghiệp cao hơn.

Nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định người trúng tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8/2 đến ngày 8/3 gửi về: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số 4, ngõ Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (điện thoại 080.45916; 080.45683).

Thu Hằng

Sinh viên xuất sắc vào công chức lĩnh ngay lương gần 7 triệu

Sinh viên xuất sắc vào công chức lĩnh ngay lương gần 7 triệu

Các sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được xét tuyển vào công chức tại các cơ quan nhà nước được hưởng ngay mức lương khởi điểm gần 7 triệu đồng.