Ủy ban Kinh tế

Cập nhập tin tức Ủy ban Kinh tế

Kiến nghị giảm hơn 3.700 tỷ đồng mức bồi thường sân bay Long Thành

Chính phủ đề xuất Quốc hội giảm hơn 3.700 tỷ tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Ủy ban Kinh tế: Tiến độ dự án sân bay Long Thành rất chậm

Ủy ban Kinh tế cho biết, tiến độ thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành và Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đều rất chậm.

Đề nghị báo cáo về hàng xuất Trung Quốc tắc ở cửa khẩu

Báo cáo phải nêu rõ cả nguyên nhân chủ quan, trong đó có nêu rõ hàng xuất khẩu chính ngạch hay tiểu ngạch, việc cập nhật cung cấp thông tin thông quan tại cửa khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu,...

Đề nghị Lạng Sơn, Quảng Ninh, 2 bộ báo cáo về hàng xuất Trung Quốc tắc ở cửa khẩu

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và 2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương báo cáo về tình hình ùn tắc hàng hóa, nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu biên giới.