Sáng nay (28/5) Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có nhiều ý kiến không tán thành quy định đổi mới tòa án cấp tỉnh thành TAND phúc thẩm, tòa án cấp huyện thành TAND sơ thẩm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc đổi tòa án cấp tỉnh thành TAND phúc thẩm, TAND cấp huyện thành tòa án sơ thẩm nhưng nhiệm vụ, quyền hạn của các tòa án không thay đổi.

Các tòa án vẫn gắn với đơn vị hành chính huyện, tỉnh. TAND phúc thẩm vẫn xét xử, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm một số vụ án, vụ việc. Quy định như dự luật chưa đáp ứng chủ trương Nghị quyết 27 về “Hoàn thiện cơ chế để khắc phục tình trạng quan hệ giữa các cấp tòa án là quan hệ hành chính, bảo đảm độc lập giữa các cấp xét xử”; …“bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử”.

tòa án
Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Tạp chí Tòa án

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc đổi như trên cũng không thống nhất về tổ chức của các cơ quan tư pháp khác ở địa phương. Mặt khác, phải sửa đổi nhiều luật có liên quan, nhất là các luật trong lĩnh vực tư pháp để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời phát sinh nhiều chi phí khác như sửa con dấu, biển hiệu, các loại biểu mẫu, giấy tờ...

Do đó, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên quy định của luật hiện hành về TAND tỉnh và TAND cấp huyện.

2 phương án về ghi âm, ghi hình tại tòa

Dự thảo Luật quy định: “Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, thẩm phán, người tiến hành tố tụng khác chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp khi có sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, phiên họp.

Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của bị cáo, đương sự, người tham gia tố tụng khác phải được sự đồng ý của họ và chủ tọa phiên tòa, phiên họp”. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy tại phiên tòa, việc ghi âm, ghi hình ảnh phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm hoạt động thông tin theo quy định của pháp luật. Quá trình diễn ra phiên tòa, phiên họp, nhiều thông tin, chứng cứ được công bố tại phiên tòa, nhưng chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những thông tin về đời tư cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh,… các thông tin, chứng cứ này cần được hội đồng xét xử xem xét, kết luận trong bản án, quyết định.

Quy định này còn góp phần bảo đảm tính tôn nghiêm tại phiên tòa, tạo điều kiện cho hội đồng xét xử điều hành tốt phiên tòa, không bị phân tâm bởi các yếu tố khác.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, quy định như dự thảo Luật vẫn có mặt chưa tạo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn của chính tòa án và các cơ quan chức năng khác. 

Đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý theo hướng: Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử tại phiên tòa, phiên họp phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa; việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia phiên tòa, phiên họp thì phải được sự đồng ý của họ và sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, phiên họp. Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định.

Đồng thời, bổ sung quy định về việc tòa án ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn khi cần thiết và việc cung cấp kết quả ghi âm, ghi hình được thực hiện theo quy định của pháp luật; giao chánh án TANDTC quy định chi tiết khoản này (phương án 1).

Một số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định về ghi âm, ghi hình tại phiên tòa, phiên họp trong dự luật hẹp hơn so với quy định các luật tố tụng. Để tạo thuận lợi cho hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp, đề nghị giữ như quy định hiện hành.

Loại ý kiến này được thể hiện tại phương án 2 dự luật (không quy định khoản 3, khoản 4 trong dự thảo luật mà thực hiện theo quy định các luật tố tụng, pháp luật...).

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị quy định việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định khi có sự cho phép của chủ tọa phiên tòa, phiên họp.

Trường hợp ghi âm, ghi hình ảnh của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia phiên tòa, phiên họp phải được sự đồng ý của họ và đồng ý của chủ tọa phiên tòa, phiên họp. Đồng thời, bổ sung quy định về việc tòa án ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn khi cần thiết và việc cung cấp kết quả ghi âm, ghi hình được thực hiện theo quy định. Việc cung cấp kết quả ghi âm, ghi hình sẽ giao chánh án TAND tối cao quy định chi tiết khoản này. 

Đề nghị cho phép ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa công khai

Đề nghị cho phép ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa công khai

Góp ý dự Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị cho phép ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa công khai; Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cũng đề nghị tạo điều kiện cho cơ quan báo chí đưa tin chính xác về vụ án.