Vai trò của doanh nghiệp nhà nước với sự phát triển của kinh tế quốc gia

Doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Kinh tế nhà nước được khẳng định là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng điều tiết dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Đây là chức năng quan trọng của Kinh tế nhà nước, đồng thời cũng là điểm đặc trưng khác biệt, tiến bộ của Kinh tế thị trường định hướng XHCN.

{keywords}
Vai trò của kinh tế nhà nước đã được khẳng định trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, tổ hợp tác có vai trò cung cấp dịch vụ cho các thành viên; liên kết phối hợp sản xuất kinh doanh, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện để các thành viên nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các hiệp hội, liên hiệp hợp tác xã.

Kinh tế tư nhân được khẳng định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế và được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hỗ trợ thành các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao.

Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, sau gần 35 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới, DNNN tại Việt Nam vẫn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sự hiện diện của DNNN trong các ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo mục tiêu chiến lược về quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn xã hội. DNNN là công cụ khắc phục những thất bại hoặc thiếu hụt của thị trường (như các thành phần kinh tế khác không muốn tham gia hoặc không có khả năng tham gia; không có thị trường hoặc chưa hình thành được thị trường cạnh tranh).

Chia sẻ với PV Tiền Phong về vai trò và sứ mệnh của DNNN trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Chí Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước đã được khẳng định trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

"Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng có nhiều nghị quyết nói về sắp xếp đổi mới, cải cách doanh nghiệp nhà nước. Điều đó chứng tỏ, các nghị quyết của Đảng đã quan tâm, thấy được vai trò của doanh nghiệp nhà nước đóng góp với sự phát triển của kinh tế quốc gia. Bối cảnh hiện nay, nghị quyết có điểm mới là phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch kinh tế số, xã hội số và cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Lựa chọn doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp nhà nước, vừa gắn với kinh tế số là sự lựa chọn phù hợp. Việc này đáp ứng cả nhu cầu của chính sách, nghị quyết và thực tiễn hội nhập nền kinh tế", ông Thành nói.

Có hai điểm nhấn trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII là chuyển đổi số và khát vọng dân tộc, đưa đất nước đến các mốc lịch sử 2030 (100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) đến 2045 (100 năm thành lập nước Việt Nam) thành một quốc gia, dân tộc hùng cường. Theo định hướng ấy, ông Thành phân tích: Các DNNN đang có lợi thế rất lớn bởi nguồn lực nhà nước đang có, chuyên sâu về các lĩnh vực đó. Lợi thế rất lớn còn là năng lực quản trị của các tập đoàn, tổng công ty nhà nưóc đã hoạt động hơn 30 năm và đội ngũ lạnh đạo được đào tạo bài bản, kinh nghiệm.

"Cơ chế pháp lý nhà nước ngày càng rõ ràng, công khai, minh bạch, là nền tảng cơ bản để doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ đề ra. Ngoài ra, còn điểm quan trọng là vấn đề cải cách thể chế, 3 trụ cột chuyển đổi chiến lược của đất nước, trong đó có trụ cột chuyển đổi thể chế", ông Nguyễn Chí Thành kiến nghị.

Lương Bằng

tin nổi bật

Bình Dương: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lớn nhất Đông Nam bộ

Năm nay, Bình Dương có số sản phẩm đạt giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lớn nhất khu vực Đông Nam bộ.

Tiếp tục tạo sức sống mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ giá trị của nghệ thuật Xòe Thái

Xoè Thái là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Thái và của cả cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Vốn tín dụng CSXH đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động

Trong 9 tháng qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động, giúp trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Công tác dạy nghề gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Giải quyết tốt công tác đào tạo nghề để thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả mạnh mẽ và bền vững là bài toán khó đặt ra không chỉ với Vĩnh Long mà với tất cả các địa phương trên cả nước.

Nâng cao kiến thức về môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến phát triển bền vững

Hôm 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học về môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến phát triển kinh tế bền vững ở Hà Giang.

Điểm tựa KHCN trong xây dựng nông thôn mới

Thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng nông thôn mới 10 năm qua là sự khẳng định vai trò đóng góp của Chương trình khoa học công nghệ.

Những ngôi "Nhà tình nghĩa" ấm lòng bà con các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở là chủ trương lớn của Bộ Công an. Cùng với UBTƯ Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Sử dụng các nền tảng số để đẩy mạnh thông tin về quyền con người

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028.

“Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo năm 2022”

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng vai trò rất quan trọng.

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho những người làm công tác dân tộc tại cơ sở

Các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Ước tính năm 2022 tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022: Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

Cần giải pháp KH&CN đột phá hơn cho vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước

Bộ trưởng KH&CN nhìn nhận Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước. KH&CN vùng vẫn tồn tại hạn chế, đòi hỏi giải pháp mạnh, đột phá, đổi mới sáng tạo hơn.

Tăng cường truyền thông giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có 02 Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin và truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Quảng Bình đẩy mạnh thông tin, truyền truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Nhằm tạo sự đoàn kết, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng.