Vành đai 4 TP.HCM

Cập nhập tin tức Vành đai 4 TP.HCM

Bình Dương thống nhất 2 dự án đường cao tốc kết nối vùng

Hai dự án đường cao tốc nối Bình Dương với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ có tổng kinh phí hơn 34.000 tỷ đồng đã được HĐND tỉnh Bình Dương đồng thuận thực hiện.

TP.HCM chuẩn bị khởi động dự án đường Vành đai 4

Sau dự án đường Vành đai 3, chính quyền TP.HCM bắt đầu giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan để chuẩn bị triển khai dự án đường Vành đai 4.