Nghiên cứu công bố giá cơ sở RON 95, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 17/4, Bộ Công Thương cho hay sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về nghiên cứu công bố giá cơ sở RON 95, Bộ Công Thương đã có công văn ngày 30/3 báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Tuy nhiên, ngày 11/4/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục lấy thêm ý kiến các cơ quan liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

{keywords}
Bộ Công Thương giải thích việc chưa công bố giá cơ sở xăng Ron 95

Hiện nay, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, sau khi dư luận phản ánh việc chưa công bố giá cơ sở RON 95, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5 RON92, RON95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4,… trong Quý I năm 2018, để công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thị trường và quy định của pháp luật.

L.Bằng