- Trường ĐH Tây Nguyên vừa công bố danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 của năm học 2014 – 2015.

Thông báo được đưa ra trên căn cứ kết luận tại cuộc họp hội đồng xét thôi học, ngừng học cho sinh viên diễn ra vào cuối tháng 10.

Có 1.041 sinh viên của 8 khoa được nêu tên trong thông báo. Trong đó, có 414 sinh viên dự kiến bị buộc thôi học và 627 sinh viên nằm trong diện cảnh báo.

Số sinh viên này thuộc 8 khoa. Có số lượng sinh viên nằm trong danh sách nhiều nhất là Khoa Nông lâm nghiệp, với 128 sinh viên dự kiến bị buộc thôi học và 183 sinh viên bị cảnh báo. Khoa có ít sinh viên nằm trong danh sách nhất là Khoa Lý luận chính trị, với 11 sinh viên bị thôi học và 16 sinh viên bị cảnh báo.

Các Khoa Y dược có 20 sinh viên bị buộc thôi học và 19 sinh viên bị cảnh báo. Khoa Kinh tế có 123 sinh viên bị buộc thôi học và 180 sinh viên bị cảnh báo. Khoa Sư phạm có 35 sinh viên bị thôi học và 45 sinh viên bị cảnh báo. Khoa Ngoại ngữ có 7 sinh viên bị thôi học và 16 sinh viên bị cảnh báo. Khoa Chăn nuôi thú ý có 17 sinh viên buộc thôi học và 29 sinh viên bị cảnh báo. Khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ có 73 sinh viên bị thôi học và 139 sinh viên bị cảnh báo.

Vào học kỳ trước, trường này cũng đã có thông báo việc xét thôi học, cảnh báo. Theo đó, có 363 sinh viên bị buộc thôi học và 817 sinh viên bị cảnh báo.

Ông Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên cho biết, các sinh viên nằm trong diện dự kiên buộc thôi học phần lớn là tự ý bỏ học hoặc có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1.0 (tính theo thang điểm 4.0). Sau khi cảnh báo quá hai lần, sinh viên không khắc phục được nên nhà trường mới ra quyết định buộc thôi học.

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, nhà trường cũng yêu cầu lãnh đạo các khoa làm việc với sinh viên có tên trong danh sách thông qua cố vấn học tập để lấy ý kiến, nguyện vọng và giải pháp khắc phục của sinh viên bằng đơn cá nhân. Thời hạn nhận đơn trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo (tính từ ngày 26/10).

Sau thời gian này, nếu không nhận được phản hồi từ khoa thì trường sẽ ra quyết định chính thức.

Ngân Anh