Căn cứ Công văn số 3043/BTTTT-TCCB ngày 28/7/2023 của Bộ TT&TT về việc tổ chức tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược TT&TT) năm 2023, Viện Chiến lược TT&TT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023.

Theo đó, Viện Chiến lược TT&TT tuyển dụng 10 viên chức cho 5 vị trí việc làm gồm: Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển công nghệ thông tin; Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo; Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; Nghiên cứu kinh tế thị trường thông tin và truyền thông; Nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ, công nghệ cao trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ngoài các điều kiện chung, các ứng viên đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Chiến lược TT&TT còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về trình độ đào tạo và kỹ năng đối với từng vị trí công việc.

Các ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển viên chức của Viện Chiến lược TT&TT từ ngày 4/10/2023 đến hết ngày 2/11/2023.

Ứng viên có thể nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Chiến lược TT&TT, tầng 8 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6); hoặc nộp qua bưu điện.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí. Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện sẽ được thông báo cụ thể trên website của Viện Chiến lược TT&TT tại địa chỉ http://niics.gov.vn.

Ứng viên đủ điều kiện sẽ dự thi tuyển viên chức theo 2 vòng, trong đó vòng 1 thi kiểm tra kiến thức chung trên máy tính và ngoại ngữ tiếng Anh; vòng 2 thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi viết 180 phút.

Các ứng viên có thể xem nội dung chi tiết thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Chiến lược TT&TT từ cổng thông tin mic.gov.vn của Bộ TT&TT tại đây.