- Tại cuộc họp Ban chỉ đạo về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kể về trường hợp một bác sỹ liêm khiết, không nhận phong bì, nhưng tiền lương thấp quá nên cuộc sống rất khổ. Tuy nhiên với tình hình chi ngân sách hiên nay rất khó tăng lương

>> Tăng lương cho người có hệ số dưới 2,34 từ tháng 4

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết chi ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay rất lớn.

Riêng số lượng hưởng lương ngân sách khoảng gần 8 triệu người, trong đó khối sự nghiệp công lập khoảng 2 triệu, chiếm đến 38%. Vì vậy tăng lương rất khó. Phó Thủ tướng cho rằng nếu khối sự nghiệp công lập không đổi mới tư duy, cứ trông chờ vào lương thì thu nhập rất thấp.

{keywords}

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, xã hội hóa, tự chủ tài chính là một trong những giải pháp để cải thiện đời sống của các bác sĩ, người dân được thụ hưởng nhiều nhất và không còn có chuyện phong bì.

“Xã hội chúng ta cứ nói đến bệnh viện có lãi là ngại lắm, vì nghĩ lãi trên thân xác người bệnh. Nhưng phải có lãi thì mới có thể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng lương cho y bác sỹ được”. Ông Tuấn cho rằng lương bác sỹ ở Việt Nam thấp quá, nếu lương cao thì hoạt động chắc chắn sẽ tốt hơn.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã đưa lộ trình tự chủ tài chính cụ thể.

Đến năm 2020, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Tuy lộ trình đặt ra như vậy nhưng ngay từ bây giờ đơn vị nào tự chủ được thì làm ngay chứ không nên chờ.

Thu Hằng