Dưới đây là bài phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại sự kiện.

Thưa bà Naoko Ishii, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Môi trường toàn cầu,

Thưa ông Achim Steiner, Giám đốc điều hành Chương trình Phát triển Liên hợp quốc,

Thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay, tôi rất vui mừng thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập chương trình tài trợ nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu GEF SGP.  Lời đầu tiên tôi xin chúc mừng Chương trình về những kết quả to lớn đã đạt được trong 25 năm qua, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Tôi vui mừng ghi nhận và đánh giá cao Chương trình trong vai trò đem lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương và góp phần quan trọng tạo ra lợi ích môi trường toàn cầu bằng các giải pháp đơn giản, hiệu quả trên cơ sở kinh nghiệm bản địa và kỹ thuật mới, tiên tiến.

Thưa quý vị đại biểu,

Chương trình tài trợ nhỏ của GEF SGP bắt đầu thực hiện ở Việt Nam từ 1999. Trong giai đoạn 1999-2018, GEF SGP đã tài trợ 150 dự án trong các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế thoái hoá đất và hoang mạc hoá và các vùng nước quốc tế với tổng kinh phí gần 14 triệu USD (trong đó GEF tài trợ 6.6 triệu USD và 6.3 triệu USD vốn đối ứng của các địa phương). Chương trình đã triển khai trên 40 tỉnh, 123 xã trên toàn quốc.

SGP là một trong số rất ít chương trình tài trợ hiệu quả trong việc hỗ trợ nguồn lực cho các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức cộng đồng để thực hiện các dự án, hoạt động cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế bền vững dựa vào quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam. Mặc dù với nguồn lực nhỏ nhưng các dự án GEF SGP đã phát huy hiệu quả và có sức lan toả rộng. Nhiều dự án đã được nhân rộng với nguồn lực của các nhà tài trợ khác và chương trình của chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như Chính quyền và các ban ngành  nhiều địa phương đánh giá cao kết quả mà các dự án GEF SGP đã mang lại cho người dân, góp phần đáng kể trong việc xây dựng năng lực và tăng cường vị thế của các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cộng đồng ở Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực cùng với cộng đồng quốc tế tập trung thực hiện kế hoạch hành động nhằm thực hiện Chương trình nghị sự 2030, các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, các dự án nhỏ sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường huy động sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự để giải quyết những thách thức của loài người hiện nay hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Về phần mình, GEF Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để GEF SGP Việt Nam thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trong phạm vi rộng lớn hơn.  

Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn GEF SGP nói riêng và GEF nói chung về những hỗ trợ quý báu cho Việt Nam.

Tôi chúc Chương trình sẽ ngày càng phát triển, có bước tiến lớn trên con đường góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu về môi trường, biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững.

Đồng thời, tôi hy vọng GEF sẽ tiếp tục dành cho Việt Nam những hỗ trợ hiệu quả và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong và ngoài khuôn khổ SGP vì mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.