Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Liên bang Nga, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang làm việc tại Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 và các nội dung cụ thể triển khai theo thời gian từng năm.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận các nội dung hợp tác khoa học y tế - kỹ thuật y tế và trao đổi về tổ chức tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa BQL Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga (VILAR) trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2022.

{keywords}
Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Hai năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác giữa hai phía. Vì vậy, chuyến công tác này có ý nghĩa quan trọng trong chương trình hợp tác của hai bên vào những năm tiếp theo, không để sự phối hợp hoạt động bị gián đoạn.

Đồng thời khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai bên, tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ mang tính cơ bản, lâu dài, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Nhiệm vụ thiêng liêng này đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân uỷ Trung ương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và được sự giúp đỡ, ủng hộ của Đảng, Nhà nước, nhân dân Liên Xô trước đây (nay là Liên bang Nga) và trực tiếp là các chuyên gia y tế của VILAR.

Hằng năm, theo sự thỏa thuận hai bên, các chuyên gia của Nga sang Việt Nam, trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, giảng dạy và hợp tác nghiên cứu khoa học cùng với các nhà khoa học y tế Việt Nam. Phía Việt Nam, cũng cử cán bộ, bác sĩ sang Liên bang Nga học tập và nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Đến năm 1992, được sự đồng ý của Chính phủ, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hợp tác trực tiếp với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga theo các Thỏa thuận hợp tác ký giữa hai bên từng giai đoạn 5 năm một lần.

Gần 30 năm qua, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh đó không ngừng củng cố tinh thần hữu nghị, đoàn kết hợp tác, cùng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Các chuyên gia Việt Nam đã từng bước làm chủ công nghệ đặc biệt này. Để tiến tới làm chủ hoàn toàn, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục các chương trình hợp tác với VILAR nhằm nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện của Việt Nam.

VILAR tiếp tục đào tạo chuyên gia cho BQL Lăng, hợp tác nghiên cứu những nội dung khoa học nhằm nâng cao chất lượng công việc nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trần Thường từ Moscow, Liên bang Nga

Tướng quân đội kể 50 năm giữ gìn, bảo quản thi hài Bác

Tướng quân đội kể 50 năm giữ gìn, bảo quản thi hài Bác

Thiếu tướng Cao Đình Kiếm kể về quá trình 50 năm giữ gìn, bảo vệ và nghiên cứu thuốc bảo quản thi hài Bác Hồ.