{keywords}
Vietcombank mở dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bình Dương

Theo thông tin từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), thanh toán phí, lệ phí dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bình Dương được hệ thống ngân hàng này triển khai từ ngày 1/12, nhằm hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Với dịch vụ này, các khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến có thể thực hiện thanh toán phí, lệ phí ngay trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương mà không cần phải đến thanh toán trực tiếp như trước đây.

Theo đó, các khách hàng  truy cập cổng dịch vụ công của tình Bình Dương tại địa chỉ dichvucong.binhduong.gov.vn để khai báo và làm các thủ tục theo hướng dẫn. Khách hàng lựa chọn thanh toán và được chuyển sang giao diện Ngân hàng số VCB Digibank. 

Sau khi đăng nhập ngân hàng số, màn hình hiển thị thông tin hóa đơn khách hàng cần thanh toán. Người dùng cần kiểm tra thông tin, xác nhận hóa đơn và thực hiện xác thực giao dịch.

Ngay sau khi thực hiện giao dịch thành công, thông tin thanh toán của khách hàng được ghi nhận trên Cổng Dịch vụ công và được thông báo trên màn hình.

Ngân hàng Vietcombank cho biết các giao dịch thanh toán trên Cổng dịch vụ Công của Bình Dương sẽ được miễn phí.

D.V