Bộ Chỉ số ICT Index hiện tại có rất nhiều chỉ số, nhưng để phù hợp với tình hình mới, những người thực hiện cần phải xem xét, rà soát để chọn ra và tập trung vào những chỉ số quan trọng, khác biệt nhất, tránh tình trạng dàn đều, san bằng các chỉ số.

{keywords}

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao tặng Kỷ niệm chương 10 năm ICT Index cho các đơn vị.

Đây là khuyến nghị được Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT - TT Việt Nam (Vietnam ICT-Index), diễn ra sáng nay, 10/12/2015, tại Hà Nội.

Vietnam ICT Index được bắt đầu xây dựng, triển khai và công bố thường niên từ năm 2006. Trong 10 năm qua, Báo cáo do Bộ TT&TT cùng Hội Tin học VN phối hợp xây dựng này đã giúp nhiều Bộ, ngành, tổ chức cập nhật thông tin về hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT-TT, đồng thời là cơ sở quan trọng để Bộ TT&TT xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp nhằm đáp ứng thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT cũng như tham chiếu và so sánh với các chỉ tiêu CNTT quốc tế.

Nói về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chỉ số này, Thứ trưởng nhấn mạnh: "Qua 10 năm xây dựng và công bố thường niên, báo cáo ICT Index đã cho thấy bức tranh khá đầy đủ, toàn diện, chi tiết, khách quan về thực trạng ứng dụng CNTT-TT của Việt Nam. Báo cáo đã giúp các cơ quan nhà nước tham khảo để xây dựng các định hướng, cơ chế, chính sách cho ứng dụng CNTT. Các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tự đánh giá mức độ sẵn sàng về CNTT của mình so với các đơn vị bạn để từ đó vươn lên xếp các thứ hạng cao hơn trong những năm tiếp theo. Cũng nhờ vậy, các Bộ, ngành, địa phương luôn được giữ được thứ hạng cao.

{keywords}

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT - TT Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 10 năm, thực tiễn đã đòi hỏi Chỉ số Vietnam ICT-Index phải có những thay đổi, điều chỉnh và cập nhật để phù hợp với điều kiện mới, giúp ích thiết thực hơn cho các nhà hoạch định chính sách, cho các đơn vị, Bộ, ngành ứng dụng.

Cụ thể, theo Thứ trưởng Hưng, Đảng và Chính phủ ngày càng có yêu cầu cao hơn đối với việc ứng dụng CNTT, được thể hiện qua một loạt các Nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết 26, 36a, Chính phủ, các Quyết định 392, 1819 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử, phát triển Công nghiệp CNTT...

Bên cạnh đó, việc đánh giá Chỉ số ứng dụng CNTT của các Bộ ngành phải chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, cũng như cần hết sức coi trọng nội dung An toàn thông tin, đưa ATTT thành một chỉ tiêu trọng tâm.

Thứ trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận, những đánh giá về ICT Index trong thời gian qua chỉ mang tính tương đối, chưa đáp ứng nguyện vọng của một số Bộ ngành, địa phương, đặc biệt những Bộ ngành địa phương có điều kiện khó khăn. Vì vậy, bên cạnh việc tôn vinh những đơn vị làm tốt, Bộ Chỉ số ICT Index cũng phải có những điều chỉnh phù hợp để đánh giá đầy đủ nỗ lực của các địa phương khó khăn hơn các địa phương khác.

Hơn nữa, trong Bộ Chỉ số ICT Index hiện tại có rất nhiều chỉ số. Điều quan trọng là phải xem xét, rà soát, chọn lọc ra những chỉ số quan trọng, khác biệt. Chẳng hạn như các chỉ số về ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp cần phải được đặt ở những vị trí quan trọng, không dàn đều, san bằng các chỉ số, Thứ trưởng chỉ đạo.

Muốn làm được như vậy, Bộ Chỉ số ICT Index cần phải bám sát những hệ thống đánh giá của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá về xây dựng Chính phủ Điện tử của Liên hợp quốc, tuy nhiên, việc ứng dụng các chỉ số quốc tế cũng phải có sự lựa chọn phù hợp với tình hình đặc thù của Việt Nam.

Nhu cầu thay đổi, cập nhật Vietnam ICT Index cũng được phản ánh rõ trong cuộc khảo sát do Hội tin học VN tiến hành gần đây, khi 75% cơ quan, đơn vị được hỏi cho biết nên tiếp tục xây dựng Bộ chỉ số này, nhưng cần phải "có cải tiến". 80% khác "hài lòng với kết quả nhưng vẫn cho rằng Bộ chỉ số cần tiếp tục hoàn thiện".

"Bên cạnh việc tổng kết những gì đã làm được trong 10 năm qua, chúng ta cũng phải đánh giá, rút kinh nghiệm để đưa Vietnam ICT Index lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi thực tế Hội nhập, cũng như với yêu cầu ngày càng cao của Đảng và Chính phủ dành cho ứng dụng CNTT", Thứ trưởng kết luận.

  • T.Cầm