Hiện nay, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như: Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, Cấp đổi Hộ chiếu, Giấy đăng ký xe, Thu nộp phí xử phạt giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, Phiếu lý lịch tư pháp, Bảo hiểm xã hội, …và các giấy tờ hành chính khác từ cơ quan giải quyết thủ tục hành chính đến tận tay cho công dân.

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chia sẻ thêm, Vietnam Post luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy trình, nghiệp vụ về tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ theo quy định của các cơ quan hành chính nhà nước.

Các nhân viên đều đã được tập huấn rất kỹ về công tác tiếp nhận hồ sơ và có khả năng triển khai hướng dẫn, kiểm đếm, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để đảm bảo hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có đầy đủ số lượng, chất lượng các loại giấy tờ theo quy định.

Khi hồ sơ đầy đủ, nhân viên Bưu điện sẽ đóng gói, niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của người gửi. Khi có kết quả, đến ngày hẹn nhân viên Bưu điện sẽ tới cơ quan hành chính nhận lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện đóng gói, niêm phong theo quy định. Đồng thời, nhanh chóng chuyển kết quả tới tận địa chỉ các tổ chức, cá nhân đã đăng ký.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ, Vietnam Post cho biết sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ vào tất cả công đoạn để rút ngắn hơn nữa để đảm bảo thuận lợi hơn, khoa học hơn quá trình tiếp nhận hồ sơ trả kết quả, đặc biệt là rút ngắn hơn nữa thời gian chuyển phát hồ sơ đến tận tay người nhận.